header-nordtrondelagx1020

Ny leder Olav Guldberg ønskes lykke til
Ny leder Olav Guldberg ønskes lykke til

 

Regionleder gjennom 2 år, Egil Håve, takkes av nestleder Kari Steen

!

Her er noe av det danseinstruktør Kristine delte med oss på Regionårsmøtet 4.mars 2017 på Tingvoll, Steinkjer. Tankene hadde hun fått i møte med lege Audun Myskja. Ut fra forskning anbefalte han punktene under som medisin uten bivirkning. Seniordansens betydning for kropp og sjel ble sterkt fremhevet. Forbered 100-årsdagen din på denne måten, sier Myskja:

  1. Humør – inn med gleden! Det er glede i dans og musikk. Syng gjerne med! Kultur gir helse.

  2. Aktivitet. Hverdagslivets sysler + noe som gjør at pulsen øker. Ta vare på det gode du har av bevegelse, som bevegelse i ankelledd, i skuldre og nakke.   Og tren balanse!

    Ved slag og demens mister mennesket sin egen rytme. En metronom kan stimulere fram den personlige rytmen slik at tapt gå-funksjon kan komme tilbake. Helt overraskende funn! Last ned metronom på mobilen og tren på å finne din egen rytme.

  3. Mat. Spis deg 80% mett! Bruk tid, kos deg med mat og drikke.

  4. Meld deg på. Unngå bortkastet ventetid (skal først til legen, så kanskje.., skal vente og se…). Bli en deltaker, ikke sitt på gjerdet og vent!

  5. Fysisk behov. Å bli tatt på og bli berørt er et grunnleggende behov gjennom hele livet.

Seniordansen har mange av disse punktene i seg. Den er et fremragende helsemiddelJ                                                                                                      Aasbjørg F, referent

 

DANSER PÅ ÅRSMØTEDAGEN LØRDAG 4.3.2017

 

Malembe    Ringdans nr 11

Sambamixer    Mårtensson 2

                         Bom – bom PK og danseband

Den evigglade kobbersmed     Dansk 18 nr 6

Smygvalsen – engelsk vals / vanlig vals     Butterfly 1 nr 17

                                                                    Mårtensson nr 19

                                                                    Jultrådvalsen med P. A Røstad

Blues i ring       Morningtown Ride

                         Stuck on You med Elvis

                          Blå vind med Candela

Frankenberger     Dansk 17 nr 12

The Passion      2010 CD2 nr 1

                           Such a Night med Elvis

Pariserpolka med 3 turer   2009 nr 16

                                           Klarinettpolka med Kim & Hallo - saxofon

 

 

DANSER OG RYTMER ( mm )PÅ DANSELEDERSAMLINGA SØNDAG 5.3.2017

DANS

MUSIKK hentet fra

Carmen    2006 nr 1

Vårblomning     2006 nr 2

Lady of Spain    2016 nr 16

Masurka i dobbel ring    2004 nr 12

 

 

Lyttet og klappet takt, rytme

15 Puls, takt og rytme

2/4 4/4 ¾ 7/8 9/4

Tellet takter og lyttet til tema

Marsj, Cumbia, Samba, Reel, Usymmetrisk

 

MASURKA I DOBBEL RING

Slik danset vi (eller rettere prøvde vi å danse) Masurka i dobbel ring:

Dansen er laget av Jytte Karlsson. Takt ¾. Parvis i ring med front mot hverandre, blå med ryggen mot midten.

Takt 1 og 2:

To valsetrinn (steg-vipp-vipp) mot høyre (du forlater egen partner, forbi nummer 2 og blir stående mot nummer 3).

Takt 3 og 4:

Tohåndsfatning med den nye partneren og 6 små trinn (to valsesteg) rundt motsols (= de har byttet plass).

Takt 5 og 6:

Som takt 1 og 2, Til den partner du startet med.

Takt 7 og 8:

Tohåndsfatning som takt 3 og 4 (rundt motsols) du kommer da dit du startet.

Takt 9 og 10:

Høyre hånd til partner. 2 slengsteg, det første til høyre (trå med høyre og sleng med venstre fot).

Takt 11 og 12:

Gi venstre hånd til ny partner til venstre for deg. Bytt plass med 6 trinn (2 valsesteg).

Takt 13 og 14:

Hold fortsatt i venstre hånd: 2 slengsteg, det første til høyre, det andre til venstre.

Takt 15 og 16:

Gi høyre hånd til ny partner til høyre. Bytt plass med 6 trinn (2 valsesteg).

Så starter dansen på nytt.

 

Gla'dansen Grong har skiftet navn. De heter nå  Grong Seniordans.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)