Seniordans Norge

                    Region Rogaland sør

Referat fra årsmøtet torsdag 8. mars 2018, kl. 17.00, på Fredheim Klepp.

Leder Einar Heien ønsket alle velkommen.

Det møtte til sammen 42 personer hvor av 35 hadde stemmerett.                 

Saksliste:

• Godkjenning av innkalling. Godkjent.
• Godkjenning av sakslisten. Godkjent.
• Valg av møteleder: Folke Ravndal.
• Valg referent: Synnøve Kittelsen.
• Valg av tellekorps: Karl Grude – Guri Rosland.
• Valg av to til å underskrive protokollen: Karl Grude – Guri Rosland.
• Årsmeldingen for 2017Opplest og godkjent.
• Revidert regnskapfor 2017: Gjennomgått og godkjent.
• Budsjett for 2018: Gjennomgått. Merknad. Vi har i ettertid fått vite at vi vilfå en regning fra Gramo. Dette er ikke tatt med i budsjettet, så derfor vil budsjettet gå med underskudd. Årsmøtet ga sin tilslutning til at eventuelt underskudd kan dekkes av oppsparte midler.

Godkjent.

• Innkomne saker til årsmøtet: Forslag fra styret om tilføyelser i vedtektene.

Under navnet tilføyes: Organisasjonsnummeret. 

I § 4, årsmøte.                              

Etter punkt: Velge møteleder og sekretær tilføyes:

Velge 2 representanter til å underskrive referatet.

Velge 2 representanter til tellekorps.

Det velges valgkomite på 3 medlemmer.

Godkjent.

• Valg:

Det var 2 kandidater til ledervervet: Einar Heien og Berit Irene Nærland. Ved skriftlig valg ble Berit Irene Nærland valgt.

Styret fikk følgende sammensetning:

Leder:Berit Irene Nærland, Bryne Gladdans. Valgt for 1 år.

Rosselandsvegen 53, 4340 Bryne.                                                                 Tlf.:908 23984.E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nestleder:Bente Johnson, Sandnes Seniordans. Valgt for 1 år. 

Sekretær:Synnøve Kittelsen, Egersund Seniordans. Gjenvalgfor 2 år.

Kasserer:Gjertrud Hobberstad, Varhaug Seniordans. Ikke på valg.

Styremedlem: Kari Steinskog, Gjesdal Seniordans. Valgt for 2 år. Ny

Varamedlem:Synnøve Fuglestad, Bjerkreim Gladdans. Gjenvalg for 1 år.

Valgkomite:Berit Slettebø,Høgevoldvegen 62B, 4327 Sandnes. Valgt for 2 år.

Oddny Søyland, Tovdalsvegen 640, 4363 Brusand,Ikke på valg.

Revisor:Odd Kåre Solheim, Randaberg.Gjenvalg.

Representanter til årsmøtet i Seniordans Norge 16. – 17. april, 2018. 

Berit Irene Nærland og Bente Grødem Johnson.

Årsmøtet slutt kl.18.30.

Egersund, 11.03.2018.

Synnøve Kittelsen.

Sekretær.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)