header-sasker baerumx1020

Det innkalles til Årsmøte for Seniordans Norge, region Asker og Bærum (Nesbru, den 2.februar 2015).

Sted: Holmen seniorsenter, Holmen senteret, Vogellundv. 6, Nesbru, 4. etasje.

Tid: Torsdag 5. mars kl. 1730.

Etter vedtektene møter danseleder og ett medlem fra hver dansegruppe.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 20. febr.

Da det ikke ble valgt valgkomite på siste årsmøte, fungerer styret som valgkomite. Styret ber derfor om at dansegruppene kommer med forslag til nye styremedlemmer. Frist 5. mars.

Saksliste

Åpning.

  1. Valg av møteleder.

  2. Valg av referent.

  3. Valg av ett medlem til å godkjenne og underskrive møteprotokollen.

  4. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  5. Årsrapport.

  6. Regnskap.

  7. Valg av 4 styremedlemmer og 1 varamedlem

  8. Valg av revisor.

  9. Godkjenne valgkomite på 2 medlemmer.

11.Samarbeid med Akershus seniordans

12.Samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon, Akershus.

13. Innkomne saker.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)