header-sasker baerumx1020

 

Styret minner om den årlige juledansefest på Henie Onstad Seniorsenter

fredag 12. desember kl. 1700.

Spesielt inviterte gjester: Kirsti Skullerud og utdanningslederne Borghild og Magne Sørøy.

 

Deltakerne tar selv med det de ønsker å spise og drikke.

Inngangsbilletten kr. 40.

Vi ønsker alle vel møtt til dans og hygge.

 

Styret


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)