header-sasker baerumx1020

Seniordans Norge region Asker og Bærum kaller inn til Årsmøte for 2016:

 

Sted:   Holmen seniorsenter, Holmen senteret, Vogellundv. 6, Nesbru, 4. etasje.

            Inngang fra parkeringsplassen i 4. etasje.

Tid:    Torsdag 3. mars 2016 kl. 1730.

Etter vedtektene møter danseleder og ett medlem fra hver dansegruppe. Det er fint om kandidatene til styret møter.
Hver dansegruppe har 2 stemmer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 20. februar.

.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder.

  2. Valg av referent.

  3. Valg av ett medlem til å godkjenne og underskrive møteprotokollen.

  4. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  5. Årsrapport.

  6. Regnskap.

  7. Valg av leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem for 2 år

  8. Valg av revisor.

  9. Godkjenne valgkomite på 2 medlemmer.

  10. Innkomne saker.

Jorunn Bakken og Turid Stokke er valgkomite.  Deres oppdrag er å kontakte danselederne for å finne kandidater til styret.

Vi ber danselederne om å finne kandidater i de respektive dansegruppene slik at det er klart når valgkomiteen tar kontakt.

Vel møtt!


Vennlig hilsen

Styret

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)