header-sasker baerumx1020

 

1  Valg av møteleder:          Valgt: Olav Broen

2  Valg av referent:              Valgt: Olav Broen

3  Valg av medlem til å underskrive protokollen:  Valgt: Anne Kristin Wright Olsen

4  Godkjenning av Innkalling og saksliste:  Godkjent.

5  Årsrapport:                  Godkjent.

6  Regnskap:                   Regnskapet ble godkjent

    Olav Broen orienterte om tilskudd fra SKT sentralt og fra SKT Akershus.

7  Valg til styret.               Styrets sammensetning blir: 

    Rolf A Røkeness                   På valg i 2017

    Bjørg G Røkeness                På valg i 2017

    Regine Lystad                       På valg i 2018

    Anne Kirsten Mohus             På valg i 2018

    Anne Joronn Sætre              På valg i 2018

    Einar Nistad                          På valg i 2018

    Dag Bjørnland                      På valg i 2018

    Styret konstituerer seg ved første styremøte.

8  Valg av revisor:

    Martina Steensland                    På valg i 2017

9  Godkjenning av valgkomite:

    Turid Stokke                               På valg i 2017

    Jorunn Bakken                           På valg i 2017

    Deres oppgave er å kontakte danselederne for å finne kandidater til styret. Vi ber danselederne om

    å forsøke å finne kandidater til styret i sine respektive dansegrupper i god tid før neste årsmøte.

12 medlemmer var tilstede på årsmøtet.

 

Referent: Olav Broen (sign)                      Anne K W Olsen (sign)

 Styrets sammensetning

Olav Broen (leder) På valg 2016

Rolf Røkeness (kasserer) På valg 2017

Bjørg Røkeness(styremedlem) På valg 2017

Inger-Lise Vigeland (styremedlem) På valg 2016

Kari Mette Norseth (styremedlem) Gikk ut av styret i 2015

Lillian Thomassen (varamedlem) På valg 2016

Valgkomite

Jorunn Bakken

Turid Stokke

Revisor

Martina Steensland

Styrets møter:

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 26 saker.

Styret har bl.a. arbeidet med disse sakene:

Kontakt og samarbeid med SN, SN Akershus, Studieforbundet kultur og tradisjon, Akershus.

Rekruttering av assistentdanseledere. 3 av dansegruppene har nå kvalifiserte assistenter. I løpet

av våren har flere gjennomgått alle 4 grunnkursene.

Planlegging og gjennomføring av tur til Skeikampen 7.-10. juni, ledet av Inger-Lise Vigeland og Anne K.W. Olsen.

«Juledans» på Henie Onstad seniorsenter 11. desember, ledet av Anne-Margrethe Salvesen.

 


Kontakt og samarbeid med SN

Formannen har deltatt på regionsledermøte 12. mars


Kurs

Utdanningsleder Borghild Sørøy har arrangert grunnkurs 1 og grunnkurs 3 med deltakere bla. fra Tanum og Rykkinn.

.

Kontakt og samarbeid SD,Akershus og Studieforbundet kultur og tradisjon, Akershus

SD Akershus er et samarbeidsforum for regionene i Akershus: Romerike, Follo og Asker-Bærum.

Olav Broen er valgt til varamann til 2017.

Akershus Seniordans samarbeider med Studieforbundet kultur og tradisjon Akershus.

Olav Broen er valgt til styremedlem til 2017.

.

Kontakt med SKT sentralt.

5 av våre dansegrupper er nå registrert i Brønnøysundregistrene og mottar tilskudd fra SKT.


Patina

En rekke av regionens dansere har trent hele året sammen med Kirsti Skullerud for å sette opp

Forestillingen Patina i Kulturhuset 28.april, 29. april og 30.april og i Lillestrøm 27.mai, 28.mai

og 29.mai 2016.


Dansegruppene

Dansegruppen i Lommedalen måtte dessverre avvikles i høst.  Til gjengjeld kan vi ønske en nystartet gruppe i Heggedal velkommen.

Samlet medlemstall i regionen er 172.

Vi danset her:

Ringhøyden senior og kultursenter ledet av Anne Margrethe Salvesen

Ekeberg seniorsenter « Anne Margrethe Salvesen

Henie Onstad seniorsenter « Jorunn Bakken

Rykkinn seniorsenter « Jorunn Bakken

Tanum og Jong seniorsenter « Turid Stokke

Østerås seniorsenter « Anne Kristin Wright. Olsen

Asker seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen

Kolsås seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen
Heggedal seniorsenter « Laila Samuelsen
Holmen seniorsenter « Jorunn Bakken


Oppvisninger.

SNAB har deltatt i forskjellige aktiviteter med oppvisninger i Asker og Bærum bl.a.

Asker Seniordans på Sem aldershjem vår og høst Anne

« på Risenga 18/11 «

Østerås Seniordans på Østerås Seniorsenter 21/5 og 26/11

« på sykehjemmet 19/11 «

Kolsås linedans på Belset bolig m/service 24/3 og 10/11 «

Rykkinn Seniordans 2 oppvisninger på Rykkinn Jorunn

Oppvisninger i forbindelse med

Bærum kommunes arrangementer. Anne-Ma

2015 har vært et aktivt år. Vi gratulerer danseledere og dansere med innsatsen.


Asker/Bærum mars 2016

Inger-Lise Vigeland , Bjørg Røkeness, Lillian Thomassen, Rolf Røkeness og OlavBroen

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)