header-sasker baerumx1020


Møtet var på Holmen seniorsenter 29.januar 2019 kl.16 .00. Tilstede: Britt Haukedal Bryhn, Anne Joronn Sætre, Eva Førde, Anne K. W. Olsen, Regine Lystad, Einar Nistad, Jorun Hustveit, Grete Hobæk, Evy Bagn, Ruth Nordhus, Dag Bjørnland, Bjørg G. Røkeness.

1.Møteleder: Dag Bjørnland.

2.Referent: Bjørg G. Røkeness

3. Godkjenning/ underskrift av protokollen: Einar Nistad.

4. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

 Regionens styre:

Etter årsmøtet 1. mars 2018 har styret hatt denne sammensetning:

 Styremedl: Regine Lystad (gjenvalg), Anne Joronn Sætre, Bjørg Røkeness og Rolf Røkeness (ikke på valg), Dag Bjørnland (ny)

Vararepr.: Eva Førde og Irene Opsahl, begge nye i styret

Til revisor ble valgt: Martina Steensland (gjenvalg)

Til valgkomite ble valgt: Turid Stokke (gjenvalg). Etter at Jorunn Bakken trakk seg fra valgkomiteen har Anne Joronn Sætre gått inn som medlem i valgkomiteen.

 

Region Asker og Bærum – årsmøte 2018

 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen:

 

Holmen Seniorsenter - Torsdag 1. mars 2018 kl. 17.oo

 

Etter vedtektene kan hver dansegruppe møte med sine danseledere og et medlem av gruppen.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret ihende senest 15. februar, kfr. nedenfor.

 

Dagsorden:

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen:

Sted: Tanum Seniorsenter

Tid:   Fredag 3. mars 2017 kl. 13.oo

Etter vedtektene har hver dansegruppe 2 stemmer – og møter normalt med danseleder og et medlem av gruppen.

Andre medlemmer av gruppene har, etter påmelding, møterett uten talerett

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret ihende senest 17. februar, kfr. nedenfor.

 Styrets sammensetning

Olav Broen (leder) På valg 2016

Rolf Røkeness (kasserer) På valg 2017

Bjørg Røkeness(styremedlem) På valg 2017

Inger-Lise Vigeland (styremedlem) På valg 2016

Kari Mette Norseth (styremedlem) Gikk ut av styret i 2015

Lillian Thomassen (varamedlem) På valg 2016

Valgkomite

Jorunn Bakken

Turid Stokke

Revisor

Martina Steensland

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)