header-follox1020

Regionen minner om rapportering av antall medlemmer til leder så snart som mulig. Kontingente til Forbundet er økt til kr. 200,- fra 2015. Regionen vil få kr. 60,- pr medlem.

Første samlig på Dyrløkkeåsen er lørdag 25. april. Er det ønske om danser, ta kontakt med leder Toril Simensen innen utgangen av januar.

Regionen skal ha årsmøte 18. februar. Egen innkalling kommer.

Info om utviklingen i samarbeid: Region Østfold har svart posetivt på brev fra vår Region om samarbeid. det skal være en prøveordning i 2015 som skal evalueres før en eventuelle sammenslåing av regionene fremmes.

Minner igjen om at gruppene må sende inn tekst og bilder til webredaktør. Når dere danser, tar ferie, starter oppvisninger etc. Alt som skjer i regionen.


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)