header-follox1020

Hei alle seniordansere i Follo. Drøbak seniordans er nedlagt etter 20 års aktivitet. Ved start av høstens trening var antall medlemmer redusert så mye at det ikke var mulig å opprettholde en dansegruppe. Tilgang av nye medlemmer var det heller ikke. Styret og de medlemmene som møtte opp 1. september beslutte å legge ned dansegruppen. 

Hilsen styret i Drøbak seniordans

Regionstyret minner om samling på Dyrløkkeåsen, lørdag 17. oktober kl 12 - 16. Vanlig opplegg, ta med vann/kaffe og mat. Regionen spandere kake og frukt. Vel møtt.

Hilsen regionstyret


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)