header-follox1020

Vestby Seniordans avholdt sitt årsmøte 27. januar på Vestby Seniorsenter. Foruten å godkjenne vedtekter, ble det nye styret slik:

Gruppeledere:      Steinar Andersen          (ny)

Danseleder:          Toril Simensen              (videre 1 år)

Kasserer:              Else Tannum                (gjenv. 2 år)

Sekretær:             Sidsel Laurendz            (videre 1 år)

Varamedlem:        Aslaug Pettersen          (gjenv. 1 år)

Samtidig endret årsmøte etter forslag dansetidene til:

Seniordans fra kl 1030 til 1300 og

Rounds fra kl 1300 til 1400

Hilsen Styret


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)