header-hedmarkx1020

SENIORDANS NORGE - REGION HEDMARK


Styremøte 3.5.2017 kl. 11.00
Sted: Frivillighetssentralen Trysil.


Til stede: Ingrid Tuko, Kåre Opheim, Øivin Berg, Asta Opheim, Liv Nilssen
(Marit Nyberg møtte ikke og Liv Nymoen var ikke innkalt p.g.a. kort varsel)


Sak 8/17: Gjennomgang av referat fra forrige møte.
Referatet ok.


Sak 9/17: Regionsturen.
Denne turen er avlyst da kun 37 medlemmer var påmeldt.


Sak 10/17: Ekstraordinært årsmøte 29.5.2017.
Forslaget fra Ann-Turid Hustad består av 2 forslag.
Del 1: Regionsstyret bør bestå av 3 personer.
Styret går for å beholde 5 medlemmer + 2 varamenn, - Regionen er stor i
areal og vi har over 600 medlemmer.
Del 2: Medlemmer av styret bør bo nærmere hverandre for å unngå lange
reiser for å få møtene avviklet.
Styret går for at hele Regionen skal være representert, - vi må godta at fylket
vårt er stort og at noen må reise lengre enn andre. Styret foreslår at
medlemmene i styret kan legge styremøtene til forskjellige steder i Regionen,
- der hvor styremedlemmene bor.
Valgkomiteen må jobbe for 5 medlemmer + 2 varamenn fordelt over hele
fylket.
Til dette ekstraordinære årsmøtet dekker Regionen reiseutgifter og møterom.
De utsendte medlemmene, betaler kaffe/rundstykke. Denne utgiften kan tas
opp med egen dansegruppe.


Sak 11/17: Danseledertreff/dansetreff 30.9. og 1.10.17.
Østerdalen Hotell blir stedet for dette treffet. Her bør det settes av et par
timer til datakurs med lærdom om nedlastninger. Kurset må legges opp slik
at deltakerne har med sin egen maskin. Kåre undersøker med kommunen
om opplæringsansvarlig har anledning å påta seg dette oppdraget.
Ved digitalisering er det DUKA som skal brukes sentralt.


Sak 12/17: Litt orientering fra Landsmøtet.
Utgifter skal reduseres. Årsavgiften skal forhøyes. Forslag om at
undervisningslederne må få mer for jobben de gjør. Forslag om å avvikle
flere møter som telefonmøter. DMU lager Svingkurs, men reiser til utlandet
for å introdusere dette i stedet for våre egne undervisningsledere. Når det
gjelder digitalisering, bør SN reise rundt å lære bort nedlasting.
Hjemmesider/digitalisering benyttes lite, men det er veldig mange som
trenger kurs for å lære den digitale hverdagen.
Ingrid Tuko hadde fått spørsmål fra Landsmøte om Region Hedmark betaler
for sin Hjemmeside. Prisen er kr. 2.000,- pr. år. Kåre Opheim opplyser at vi
aldri har fått noen faktura.
Det nye styret i SN består av Per Haarr, Toril Simensen, Elisabeth H.
Karlsen (vara), Asbjørn Hjertvik, Erna O. Tangvik, Marta Falnæs og Turid S.
Haaland.


Sak 13/17: Eventuelt.
a) Hvordan få flere på danselederkurs? Danselederne må vel være flinke
til å foreslå for egnede dansere at de kan delta på kursene med
utdanningsleder slik at de kan få anledning til å prøveundervise.
b) DMU. Komité er oppnevnt til ISDC på Lillehammer i 2019 hvor Ingrid Tuko
og Kåre Opheim er med. Det skal være nytt møte i begynnelsen av juni for å
bestemme hvor søknader om tilskudd kan sendes. Lisens på musikken som
skal brukes, må betales før utlevering av musikkfiler og DVD.
c) Der skal være Nordisk treff i Finland i 2018.
Søknadsfrist for danseledere er 1.8.2017.
d) Beholdningen er ca. Kr. 68.600,-.


Møtet hevet kl. 13.15.
Liv Nilssen
sekretær


kalender Hedmark

Mars 2019
S M T O T F L
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)