header-hedmarkx1020

 

Styremøte i Seniordans Norge Region Hedmark 8.12.2014

Sted Velferden Wergelandsgt. 2 Hamar.

Tid 8.12.2014

Tilstede Ann-Turid Hustad, Kåre Opheim, Turid Skuseth, Turid Ørbek,

v.mann Håkon Nesbakk. Utdanningsleder Aasta Opheim.

 

Sak. 1.14 Ref. styre møte 14.10

Referat godkjent uten noen merknad.

Sak. 2.14 Ref. Styre møte sentralt Seniordans Norge

Ref. tatt til etterretning med en avklaring av at Bjørg Kolltveit skal lage forslag til tekst til diplom som lages til æresmedlemmer.

ak 3.14 Informasjon skriv fra DMU

Informasjonsskrivet er mottatt og lest.

Musikken som er brukt til seniordansen har til nå vært på CD. Den kjøpes sammen med dansebeskrivelsene på kursene i seniordans.

Utviklingen går sannsynligvis slik at musikken legges ut på nett og den enkelte danseleder må laste den ned selv. Danseledere ser på dette som en stor utfordring. Det bør legges til rette for kurs / opplæring for hvordan nedlastingen kan gjøres. Styret jobber med saken.

 

Sak 4.14 Økonomien i Seniordans Norge.

Økonomien er ikke så god som den har vært, årsaker kan være mindre kurs virksomhet, utgifter til reiser, opplæring, utvikling og fornying av utdanningsledere. Styremedl. har en liten møtegodtgjørelse, gladringen koster en del.

Overskudd på avholdte kurs går gradvis ned, ingen krise ennå, men nytekning må til.

Sak. 5.14 Årsmøte 2015

Årsmøte holdes den 12.02.2015 På Østerdalen Hotell på Rena.

Kostnaden er kr. 365,- pr deltaker.

2 medl. fra hver dansegruppe i regionen kan møte.

Regionen gir et tilskudd på 200kr. pr. deltaker. Øvrige utgifter dekker gruppene selv.

Det avholdes gruppeledermøte umiddelbart etter årsmøte.

Styreleder sender ut innkalling til årsmøte m/sakliste 3 uker før årsmøtet. Gruppen sender eventuelle saker til styret innen 9.1.15

Neste styremøtet er 13.1.2015

Leder sender melding til valgkomiteen om at følgende er på valg i år:

Leder; Ann - Turid Hustad, styremedlemmer; Turid Skuseth og Turid Ørbek og varamedlem; Ellen Skar

Saker som gruppeledere ønsker å ta opp på gruppeledermøte etter årsmøte sendes styre- leder / styremedlemmer før styremøtet 13.02.

Sak.6.14 Regiontur 2015

Det er noe mindre interesse for regiontur i 2015 enn det har vært tidligere år. Styret ønsker å diskutere framtidige turønsker / muligheter på gruppeledermøtet 12.02.

Sak. 7.14 Veiledende retningslinjer for regionleder.

De nye veiledende retningslinjene er blitt sendt styreleder i forkant av styremøte.

Sak.8.14 Regionens økonomi.

47 400 kr.pr. konto 8.12.2014

Utgifter til Danseledertreff 2014 kr. 20000kr.

Kasserer la frem budsjett for 2015. Godkjent av styre med en forandring på møtekostnader til 30 000 kr.

Sak.9.14 Eventuelt.

Sekr. setter informasjon om sted og tid for neste styremøte i referatet. Det ble uttalt ønske om at dette også settes på innkallingen til nytt styremøte.

Mange grupper har gjestedansere, både tilfeldige og faste. Hvordan dette løses økonomisk og av og til også plassmessig, er opp til den enkelte gruppe.

Regionens utfordringer vil bli et tema på gruppeledermøtet 12.02.

Sak. 10.14

Neste styremøte.13.1.2015 kl. 12-15

Velferden, Wergelandsgt. 2 Hamar

Brøttum 9.12.2014

Turid Ørbek sekr.


kalender Hedmark

Mars 2019
S M T O T F L
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)