header-hedmarkx1020

STYREMØTE I SN, REGION HEDMARK

13.01.2015 på Velferden, Hamar

Tilstede:

Ann-Turid Hustad, Kåre Opheim, Torgunn Sæter, Turid Ørbek

Utdanningsleder Asta Opheim.

Sak 1. Ref. Siste styremøte.

Leder har hatt kontakt med valgkomite.

Sekretær Turid Ørbek og varamedlem Ellen Skar ønsker ikke gjenvalg.

Leder Ann-Turid Hustad og nestleder Turid Skuseth stiller til gjenvalg.

Ref. godkjent.

Sak 2. ref.Seniordans Norge.

Eksternt regnskaps-selskap er avsluttet. Regnskapsfører ansatt i Seniordans Norge.

Seniordans Norge har meldt seg inn i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge.

Sak 3. Ref.DMU.

Asta refererte til skriv. Priser er hevet for timebetaling for utdanningsledere fra 400kr til 500kr for aktive undervisningstimer.

Internasjonalt treff i 2019 på Gjøvik. Strand hotell.

Sak 4. Årsmøte

Årsrapporten får et tillegg om aktiviteter som har funnet sted i 2014.

Regnskap v/Kåre Opheim blir revidert og sendes leder.

Budsjett 2015 er ferdig fra kasserer.

Årsmøte innkalling med regnskap og budsjett sendes i mail til alle gruppeledere. Ledere må ta ut kopi på papir til delegatene som reiser på årsmøte.

Styret ønsker påmelding m/navn på årsmøtedeltakerne fra gruppene og håper selvfølgelig at alle grupper møter med sine 2 representanter.

Ingen innkomne saker fra gruppene.

 

Sak 5. Gruppeledermøte.

Det sendes ut egen innkalling m/ saksliste til gruppeledertreffet samtidig med innkallingen til årsmøtet.

Begge gruppenes årsmøtedeltakere kan også møte på gruppeledermøtet.

Sak 6. Regionens forventete Økonomi.

Pr. kasse 13.1.2015 kr. 47121,74

Forventet inntekt 2015.

Det forventes et tilskudd fra SN på 30000kr og fra Studieforbundet i Hedmark på 10000kr.

 

Sak 7. Søknad om økonomisk støtte til Nordisk Danseledertreff fra utdanningsleder. Danseledertreffet avholdes i Östersund 02-07 august 2015.

Søknad godkjent med reiseutgifter etter statens takster.

Sak 8. Eventuelt

Grunnkurs del 2. Utdanningsleder holder kurs i Os i Østerdalen 27. og 28. februar.

Sittedanskurs i Brumunddal 8. mai.

Valgkomite for årsmøte 2016 må avklares.

Brøttum 14.01.15

Sekr. Turid Ørbek.

 

 

 

 


kalender Hedmark

Mars 2019
S M T O T F L
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)