header-vestfoldx1020

Årsmøte i Seniordans Norge region Vestfold

Årsmøtet ble avholdt i Engveien Senter, Stokke

Torsdag 01.03.2018 kl. 17.30

Saksliste

1.   Åpning ved regionleder

2.   Valg av møteleder

3.   Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll

4.   Godkjenning av innkalling og saksliste

5.   Årsberetning

6.   Årsregnskap

7.   Innkomne forslag

       1)  Forslag fra Sande Seniordans til styret i region Vestfold:

             Styret bes fremme forslaget til Landsmøtet i SN om at SN jobber for å få fjernet

             enkeltromstillegget ved hotelovernatting for seniordansmedlemmer.

        2)  Nye vedtekter for region Vestfold i hht. Landsmøtevedtak

8.   Budsjett 2018

9.   Valg

Hver gruppe kunne stille med 2 representanter. 36 stemmeberettigede møtte.

 

Årsberetning for 2017

Styret i 2017

Leder                 :Arna Dynge

Nestleder             :Magne Sørøy

Kasserer              :Inger Lise Stålerød

Sekretær             :Borghild Granaas Sørøy

Styremedlem      :Anne Kvernsmyr

Varamedlemmer: Hanna Marie Foldvik

                            Anne Grethe Holum

Revisor               :Kolbjørn Nordstrøm

Valgkomité         :Andebu Seniordans v/Bjarne Holm

                            Bukta Seniordans v/Astrid Steen

                            Byttomfoten Seniordans v/Kjell Eftedal

 

Region Vestfold har i 2017 hatt 451 betalende medlemmer

Årsberetning 2016

Styret i 2016:

                                                                

Leder:                  Arna Dynge

Nestleder:            Magne Sørøy

Kasserer:            Ole Hansen

Sekretær:            Borghild Granaas Sørøy 

Styremedlem:      Anne Marie Kvernsmyr

Varamedlem:       Anne Grethe Holum

                          Hanna Marie Foldvik

Valgkomité: Magne Sørøy, Borghild Granaas Sørøy, Anne Marie Kvernsmyr

 

Region Vestfold har i 2016 hatt 446 betalende medlemmer.

 

 


Årsberetning 2015

Styret i 2015:

Leder: Arna Dynge, Nestleder: Magne Sørøy, Sekretær: Borghild Granaas Sørøy, Kasserer: Ole M. Hansen, Styremedlem: Jane Smørgrav, Varamedlem: Anne Grethe Holum, Varamedlem: Hanna Marie Foldvik

Valgkomite: Ellen Stampe, Anne Kvernsmyr

Region Vestfold har i 2015 hatt 478 betalende medlemmer.

Det ble avholdt årsmøte 25.02.2015 og i løpet av året har det vært avholdt 6 styremøter.

Årsberetning

Styret har bestått av Leder Arna Dynge, kasserer Ole M. Hansen, sekretær Marit Danielsen, kursansvarlig Magne Sørøy, styremedlem Borghild Granaas Sørøy.

Region Vestfold har i 2013 hatt 483 medlemmer.

Det er avholdt 6 styremøter.

Kun ett kurs ble gjennomført i 2013 p.g.a. manglende påmelding. Grunnkurs del 1 gikk 8. og 9. september. Bare 8 møtte opp av 14 påmeldte.

På årsmøtet fikk styret fullmakt til å velge nestleder. Magne Sørøy ble enstemmig valgt.

Vårtreffet i mai på Storefjell var vellykket. Danseledere var Borghild og Magne Sørøy og Jane Smørgrav.

Før høsttreff 2014 vil styret sjekke nærmere beliggende steder for treffet da noen av medlemmene synes reiseveien til Storefjell er for lang.

Vikarliste for danseledere ble gledelig lang og er sendt ut til gruppene i 2013.

Gruppelederseminaret, som var planlagt 28/8 ble utsatt p.g.a. for liten påmelding men ble gjennomført 31/10 med 20 deltakere. Dag Lindvig fra Studieforbundet orienterte om tilskuddsordningene.Magne orienterte om hjemmesiden og ba om innspill fra gruppelederne om hva de ønsker på hjemmesiden samt informasjon og/eller bilder fra gjennomførte arrangement. dag Lindvig oppfordret oss til å arrangere flere kurs, da vi også kan få tilskudd til andre kurs enn seniordans. Finansiering av gruppene og rekruttering var også tema på seminaret.

Dansetreffet på Sliperiet i Larvik ble gjennomført 28/9. 106 medlemmer deltok og arrangementet ble meget vellykket. Anne Kleive og Nils Telnæs underviste Rounds, mens de andre dansene ble ivaretatt av Rita Tollefsen, Britt Mai Aasen og Eva Turid Vatne.

 

Under valg ble Magne Sørøy gjenvalgt som nestleder, Marit Danielsen gjenvalgt som sekretær og Borghild Granaas Sørøy valgt som styremedlem.

Varamedlemmer ble Hanna Marie Foldvik og Jane Smørgrav.

Valgkomite: Rita Tollefsen, Ellen Stampe, Anne Kvernsmyr.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)