header-nordtrondelagx1020

SENIORDANS NORGE REGION

TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,

 1. mars 2017 kl. 11.00 – 12.00

 

Disse møtte: Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine Grøtan Jønnum og Dagrun Gravbrøt.      

Meldt forfall: Olav Guldberg.

Møte / kurs / representasjon:

 1. febr. Årsmøte og Danseledersamling på Tingvold Styret, minus Olav og Astrid

 

Referatsaker:

 1. Det er etterbestilt 10 ex av «Dansk 19» og sendt ut. Noen eks igjen.
 2. Det er utbet. tilskudd på kr. 10 000 fra Fylket
 3. Brev fra Levanger om «Dansens dag» De skal stå på stand på Magneten og Mega og dele ut brosjyrer.
 4. Årsmeldinger er mottatt fra Hegle, Stod og Steinkjer
 5. Til neste år blir det litt endring i årsmeldingene. Det skal være for inneværende år. Enklere å følge opp av styret vedr. lederbytte mm.
 6. Det har vært kurs i «Swing i ring»
 7. Vår utdanningsleder Kristine er innvalgt i SN DMU

Sak 11/18   Godkjenning av referat fra styremøte 13. februar.

Vedtak:       Godkjent

Sak 12/18   Konstituering
                  
Leder: Olav Guldberg

Nestleder: Kari Steen

Sekretær: Dagrun Gravbrøt

Kasserer/regnskapsfører: Brynjar Lysfjord

Styremedlem: Aud Rotvik

Vararepr.: Inger Munkeby og Astrid Melting

Sak 13/18   Evaluering:

 • Årsmøte 24. februar på Tingvoll. Greit årsmøte.
 • Danseledersamlinga 25. februar på Tingvoll. Greit, men mangler litt respons fra danselederne når det gjelder innspill til danser med mer. Her må styret plukke ut noen grupper som får ansvar for en eller to danser hver gang. Slik kan vi avlaste Kristine litt.

                  

                  

                  

Sak 14/18   Regionturen 2018

Vedtak:       Turen blir 7.-9. september.

                   Aktuelle steder er: Brønnøysund, Sandnessjøen, Kolvereid, Savalen

                   Kari undersøker litt om forholdene til overnatting, dansesal osv på disse stedene. Kristine tar en prat med Margrethe. Vi må ha dette klart til neste styremøte.

 

Sak 15/18   Besøk hos dansegrupper

Vedtak:       Kari tar kontakt med Levanger og Frosta om en dag i april. Disse kan vi besøke på samme dag. Jøa besøker vi 28. mai om det passer for dem.

Sak 16/18   Regionledermøtet og Landsmøtet    16. og 17. april på Gardermoen.

Vedtak:      Olav og Dagrun reiser dit. Olav får dekt alle utgifter gjennom seniordans Norge, mens regionen dekker Dagrun sine utgifter. Dagrun bestiller flybilletter.

                  

Sak 17/18   Eventuelt

Vedtak:

 1. Kari må melde fra til Brønnøysund om navneendring.
 2. Dagrun sender ut info-skriv om diverse, som musikken, dansens dag, tilskudd mm til dansegruppene.
 3. Servering på møtene. I stedet for kvitteringer får Dagrun betalt for servering. Kr. 50 pr person.

Til orientering:

 1. Musikk på nett. Der kan en abonnere på Spotify, kr. 99/mnd, flere kan være på ett abonnement. Derfor må dette være gunstig for danselederne.
 2. Dansens dag er 29. april. Eller fra 27.-29./4 Vi oppfordrer alle dansegruppene å vise seg fram denne dagen.
 3. Alle dansegruppene må betale for bruk av musikk til Gramo. Kr. 25 pr deltaker. Det kommer faktura direkte fra Forbundet.

Møtet slutt!

 

Neste møte blir i Skolegata 3 på Steinkjer

torsdag 26. april 2018 kl. 11.00-13.00

Ref. Dagrun.

.


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)