header-nordtrondelagx1020

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 11.00-13.00

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Aud Rotvik, Brynjar Lysfjord, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker:         a) Landsmøte 18.-19. mars 2019
                                b) Tilsendt regler for valgkomiteen
                                c) Forslag på styremedlemmer bes sendes til valgkomiteen sentralt
Sakliste:
Sak 01/19 Godkjenning av referat fra styremøte 19. nov. 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 02/19 Årsmøte på Tingvoll
a) Legge fram forslag på endring av vedtekter
Vedtak: Dagrun skriver og endrer vedtektene i henhold til det som er bestemt på styremøtet.
Forslaget sendes til Kari for godkjenning og legges inn som sak på årsmøtet.
b) Årsmelding.
Vedtak: Dagrun skriver årsmeldinga og sender til Kari for godkjenning.
c) Regnskap.
Vedtak: Når revisorene har revidert regnskapet sender Brynjar dette til Dagrun for å legge inn i årsmøtepapirene.
d)Valgkomiteen.
Vedtak: Vi rokker om i antall år styremedlemmene sitter. Alle skal ha 2 år, men en må ha kontinuitet slik at to velges for to år og to velges for ett år i år. Leder velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år.
d) Medlemskontingent for 2010
Vedtak: kr. 300
e) Arbeidsplan
Vedtak: Det er satt opp arbeidsplan for 2019
f) Budsjett
Vedtak: Brynjar lager forslag til budsjett til neste møte.
g) Innkalling til årsmøte 2. mars 2019 kl. 14.00 Kl. 11.00-13.00 blir det anledning til å stille spørsmål om forskjellig som gruppene lurer på, f.eks. blir det tatt opp dette med digital musikk til dansene.
Vedtak: Kari sender ut innkalling innen fristen som er 8. februar

Sak 03/19 Kurs i Nordisk 2018
Avholdes på Tingvoll 3. mars.
Vedtak: Det må sendes ut info til gruppene med pris mm snarest. Må melde seg på til Seniordans Norge (Sjå siste Gladringen)

Sak 04/19 Eventuelt

a) Osen Seniordans starter opp igjen. Bravooo..

b) Skriv fra Verdal seniordans om digitalisering av musikken til dansene.

Vedtak: Alle grunnkurs blir med CD, Nordisk 2018 er med CD, fra høsten blir roundskursa digitalt. Men ikke fortvil, vi i regionen skal gjøre alt vi kan for at alle skal få skikkelig opplæring. De som kan dette sier at egentlig er det mye enklere og raskere å bruke telefon, IPod, nettbrett eller PC.

c) Det er årsmøte i Seniordans Norge 18.-19. mars og regionen har fått skriv fra sentralt om å melde kandidat til styret.

Vedtak: Kari sender forslag på Egil Håve.

d) Fellesmøte med Region Trøndelag Sør

Vedtak: Dagrun tar kontakt og avtaler et møte til høsten.

Neste møte: 25. februar 2019 kl. 11.00-13.00 på «Nav» kafeen på Amfi

ref. Dagrun😊

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 19. november 2018 kl. 10.00 – 11.30

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Meldt forfall: Aud Rotvik og Brynjar Lysfjord

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker:           a) brev om utdanningsledertreffet
                                 b) ref fra styremøte i SN:
                                    - Styret i SN har vedtatt at vi skal bruke den gamle logoen til SN.
                                    - Det er sendt ut skjema for årsrapportering som skal distribueres til alle gruppene. Gruppene må                                                        gjennomføre årsmøtet innen januar 2019 og sende utfylt skjema tilbake innen 31. januar. Kari sender ut                                          skjemaet.
                                c) Regnskapet fra Mosjøturen er gått igjennom og det vart et underskudd på kr. 7 068 Dette er sponsing til                                          deltakerne.

Sakliste:
Sak 45/18 Godkjenning av referat fra styremøte 12. sept. 2018
Vedtak: Godkjent

Sak/46/18 Evaluering Danseledersamling
- Bra samling
- Godt oppmøte
- Lånt instruktør fra sør, Vigdis Hassel
- Dagrun hadde ansvar med mat.
Vedtak: Vigdis Hassel får kr. 1 500 + kjøring
Dagrun Gravbrøt får kr. 1 500
Hjelpere kr 500 hver
Husleie kr. 2 300
Deltakeravgifta var kr. 300

Sak 47/18 Sittedansprosjekt
Nye grupper skal inn i systemet for at dette kan føres videre.
Vedtak: Tar med dette i INFO for nov/des.

Sak 48/18 Status utdanningsleder
Kristine er ved godt mot, den 3. cellegiftbehandlingen står nå for tur.

Sak 49/18 Eventuelt
a) Kjøregodtgjørelse – Ved kjøring i tjeneste har staten tatt vekk passasjertillegget. Dette kommer dårlig ut for oss.
Vedtak: Vi bruker statens satser som nå er kr. 3, 50 pr. km, i tillegg får den som har med passasjer kr 1 pr km.
b) Tilbudspakke fra SN.
Vedtak: Kari sender ut dette skrivet til alle grupper.
c) Snåsa sliter, de har kanskje allerede sluttet opp.
Vedtak: Dette må undersøkes, og evnt hjelpe de om de ønsker.
d) Vi besøker Inderøy SD 5. desember, Verdal i dag.

Neste møte: 22. januar 2019 kl. 11.00-13.00 ref. Dagrun😊

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 17. oktober 2018 kl. 11.00 – 12.30

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Brynjar Lysfjord, Inger Munkeby og Dagrun Gravbrøt. Kristine G. Jønnum var innom en tur.
Meldt forfall: Aud Rotvik.

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker: a) Bekreftelse fra Tingvoll Park Hotel om årsmøtet og kurs 2. og 3. mars 2019
b) Det kommer mere tilbud på musikk fra forbundet medio november. Kari sender ut tilbudet til gruppene.

Sakliste:
Sak 39/18 Godkjenning av referat fra styremøte 12. sept. 2018
Vedtak: Godkjent med noen datomerknader..

Sak/40/18 Status Utdanningsleder
Kristine kom innom oss en liten tur og hilser til alle gruppene. Hun forteller at hun snart begynner på cellegiftkur.

Sak 41/18 Swing i ring og andre ting …
Vedtak: Utsettes på ubestemt tid.

Sak 42/18 Status Danseledersamling
26 personer er påmeldt så langt. Dagrun sender budsjett til Kari.

Sak 43/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Vi besøker Verdal på Arken, mandag 19. november kl. 12.00-14.00
Vi besøker Inderøy onsdag 28. november kl. 17.00-19.00
Bindal besøker vi etter jul.

Sak 44/18 Eventuelt
a) Årsmøtet 3. mars 2019
Vedtak: Dagrun setter opp status på tillitsvalgte for årsmøtet 2019 og sender Kari, som videresender til valgnemnda.

Neste møte blir 19. november 2019 kl. 10.00-11.30

Dagrun ref.

 

 Referat fra september ligger under styret...

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 20. august 2018 kl. 10.00 – 12.00

Møtte: Kari Steen, Aud Rotvik, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun
Gravbrøt. Meldt forfall: Brynjar Lysfjord og Inger Munkeby.

Møte / kurs / representasjon: Ingen. Referatsaker: Ingen

Sakliste:
Sak 27/18 Godkjenning av referat fra styremøte 24. mai 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 28/18 Regiontur til Mosjøen
Vedtak:
• Program og kjøreliste med oppmøte og tider blir sendt ut til deltakerne. Dagrun sender ut.
• Aud og Astrid lager quiz og sender til Dagrun for kopiering.
• Dagrun lager et hefte med sanger, deltakerliste, quiz, kjørerute og program for alle dager.
• Kari bestiller lunsj for 76 personer i Harran og Laksfors.
• Kari har kontakten med hotellet.
• Kjøring dekkes på billigste måte for de som må kjøre til bussen
• Hvem «takker» for mat på fredag og lørdag. Kari er vert.
• Andre innslag….kom med tips….

Sak 29/18 Swing i ring og andre ting….
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 30/18 Danseledersamling
Vedtak: Lørdag 27. oktober kl. 09.00 på Sunnan Grendehus
Det må ordnes smørbrød til kl. 09.00 med kaffe/te.
Vann, kaffe/te og frukt som er tilgjengelig utover dagen.
Lunsj midt på dagen og mat før avreise som er kl. 17.00
Dagrun skaffer to personer som kan hjelpe oss på kjøkkenet.
Kristine lager program for dagen. Lag et budsjett.

Sak 31/18 Besøk hos dansegrupper
Styret har bestemt at alle dansegruppene skal besøkes i løpet av en to-treårsperiode.
Vedtak: Levanger 19. september kl. 16.30 og Meråker i oktober/november. Kari undersøker.

Sak 32/18 Eventuelt. Ingen.

Neste møte: 10. september 2018 Referent: Dagrun Gravbrøt😊

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 24. mai 2018 kl. 11.00 – 13.30

Møtte:
Olav Guldberg, Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon:

Referatsaker: a) Brev til/fra Seniordans Norge om styresituasjon hos oss.
b) Godkjenning fra Brønnøysundregisteret om nytt styre valgt på årsmøte i mars 2018.

Sakliste:
Sak 22/18 Godkjenning av referat fra styremøte 25. april
Vedtak: Godkjent

Sak 23/18 Brev fra Olav Guldberg om fritak fra verv.
Olav har hatt problemer med helsa ei god stund nå og derfor ønsker han fritak fra lederjobben.
Vedtak: Kari Steen som er nestleder rykker opp som leder fram til årsmøtet i 2019. Inger Munkeby er 1. vararepr. hun rykker opp til styremedlem. Astrid Melting rykker opp til 1. vara
Kari sender skriv til Brønnøysundregistrene om dette. Dagrun sender ut til alle seniordansledere.

Sak 24/18 Regiontur høst 2018
8 påmeldte så langt.. Laksfors blir lunsj/middagsstopp på tur heim. Kari forhandler pris...Brynjar og Aud lager quiss.

Sak 25/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Da blir det tur til Jøa 28. mai med start fra Steinkjer kl. 09.30 og minibuss. Vi tar med nistemat og drikke for en tur i fjæra ved havet, og vi skal besøke barndomsheimen til Olav Duun. Etterpå blir det dans sammen med Fosnes seniordans. Hele styret reiser + en del slengere som har råla seg med, de må betale kr. 200 + fergebillett.

Sak 20/18 Eventuelt
a) Kurs for nybegynnere i nord. Sving i ring og andre ting...
Vedtak: Vi må endre datoer til 13. eller 20. oktober. Mulig lokale lillesal i samfunnshuset på Ottersøy? Aud sjekker ut på nytt.

b) Nasjonalt sittedansprosjekt.
De gruppene som har hatt dette tidligere får ikke lengre støtte til å drive, nå er det andre sin tur. Er det noen som er interessert i Trøndelag Nord? Målgruppe er eldre heimeboende. Noen må hente og bringe de heim igjen, noen må bake og servere kaffe, noen må føre oppmøteliste og rapportere etter slutt. Kommunen må stille med gratis lokale. Instruktør får litt lønn og gratis sittedanskurs i etterkant av gjennomført prosjekt. Alle får godtgjøring for sine utgifter.
Vedtak: Kristine undersøker litt mer og så må det legges ut på heimesida vår.

c) Danseledersamling.
Vedtak: Satser på å gjennomføre danseledersamlinga på en dag denne gangen.
Dagrun sjekker ut om grendehuset på Sunnan (Steinkjer kommune nord) er ledig og pris. Dato: Lørdag 27. oktober kl. 09.00....

Neste møte: 20. august 2018

Ref. Dagrun😊

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 25. april 2018 kl. 12.00 – 14.00

Møtte:
Olav Guldberg, Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon:
16.-17. april: Landsmøte og regionledersamling i Seniordans Norge på Gardermoen. Dagrun Gravbrøt møtte. Kristine G. Jønnum møtte fra DMU.

Referatsaker: a) Landsmøte/Regionledersamling
b) Dagrun har sendt ut info til alle lag og nytt skjema for årsmelding.
c) Dagrun har søkt om støtte til danselederkurset på Tingvoll
d) Kari har endret navn mm i Brønnøysundregisteret
e) Kari, Astrid, Inger og Kristine var på besøk hos Hegle og Frosta 24. april.

Sakliste:
Sak 18/18 Godkjenning av referat fra styremøte 20. mars
Vedtak: Godkjent.

Sak/19/18 Regiontur høst 2018
Kari har hatt kontakt med Fru Haugans hotell i Mosjøen. Datoen blir 31.august. -2. september. Vi diskuterte priser mm, og fant ut at dette må være en meget bra og billig tur for alle.
Vedtak: Vi går for denne turen, Kari har kontakten med hotellet, Dagrun sender ut invitasjon til seniordanserne snarest med opplysninger og priser. Olav søker fylket om støtte. Påmelding innen 15. juni.

Sak 20/18 Kurs for nybegynnere i nord/sør
Skal vi arr nytt kurs for nybegynnere?
Vedtak: Vi fortsetter med nytt kurs i nye former. «Swing i ring og andre ting» er blitt svært populært, så vi satser på dette kurset samt en del terminologi innen seniordansen. Kurset legges til 15. og 22. september i nordre del av fylket. Aud sjekker priser og sted.

Sak 21/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Hvis det passer for Fosnes seniordans, reiser vi til Jøa 28. mai

Nytt møte torsdag 24. mai kl. 11.00

Ref. Dagrun😊

SENIORDANS NORGE REGION

NORD-TRØNDELAG

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,

  1. mars 2017 kl. 11.00 – 12.00

 

Disse møtte: Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine Grøtan Jønnum og Dagrun Gravbrøt.      

Meldt forfall: Olav Guldberg.

10-års jubileum

Leksdal seniordans feiret 26. oktober 2017 at det hadde gått 10 år siden de startet opp med seniordans.

Utdanningsleder Kristine Grøtan Jønnum og regionleder Olav Guldberg var blant mange gjester, deriblant tidligere seniordansere, som ble invitert til jubileet. Det ble servert middag med dessert og kaffe og Asbjørg Krabseth, en av dansegruppens stiftere, fortalte om diverse hendelser i løpet av gruppens eksistens. Det var laget et sanghefte til jubileet og mange sanger ble sunget til musikk fra gruppens egen gitarist Anny Aunli og trekkspiller Mary Tømmerås.

Leder overrakte påskjønnelsesdiplom til fem dansere, Asbjørg Krabseth, Anny Aunli, Henry Bjørnebo, Magda Bjørnebo og Bjørg Lutdal som hadde vært med fra starten og som hadde vært spesielt aktive og innehatt diverse tillitsverv.

Etter middagen ble det seniordans med Kari Steen som danseleder.

Etter dansen ble det servert kaffe og 3 store bløtkaker ble sendt rundt bordet.

Olav roste seniordanserne i Leksvik som hadde investert i egen helse ved å delta i seniordans gjennom så mange år. Han overrakte blomster fra regionstyret til leder Liv Ottesen Storslett   og fra Seniordans Norge organisasjonens nyeste bordfane samt diplom og gode ønsker.

Kristine overrakte leder et eksemplar av Seniordansens ABC som hun kunne lese og skrive navnet sitt i før hun sende den på rundgang til alle gruppens dansere, som så kunne gjøre det samme.

Utdanningsleder Vigdis Hassel I Sør-Trøndelag overrakte også blomster til leder med velvalgte ord.

Leder takket for fremmøtet, gaver og vakre ord og ønsket alle vel hjem.

Jubileumsfesten var både godt organisert og gjennomført, så alle deltakere hadde en riktig trivelig og minnerik kveld.

 

Under er gjengen fra Leksvik samlet til fest.

Nederst gratulerer Leder i Nord-Trøndelag seniordans Olav Guldberg leder i Leksvik seniordans Liv Storslett med 10-årsjubileet

 

 

Referat fra styremøte i Skolegata 3, på Steinkjer,

  1. oktober 2017 kl. 11.00 – 13.00

  

Disse møtte: Olav Guldberg, Aud Rotvik, Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.       

Meldt forfall: Inger Munkeby

 

Møte / kurs / representasjon: Olav, Kari og Dagrun har vært på besøk i Malm, hos Verran seniordans.

Referatsaker:

 Sakliste:

Sak 48/17       Godkjenning av referat fra styremøte 21. sept. 2017

Vedtak:            Godkjent.

Sak 49/17       Besøk og evaluering av Malmturen.

                        27. sept. Virket som vi var velkomne, trivelig besøk, godt dansegulv og grei plass. Vi fikk servert pizza, brus og kaffe.

Sak 50/17       Besøk hos flere dansegrupper

                       Olav har vært i kontakt med Overhalla/Høylandet. Det var vanskelig for de å bestemme seg når vi kunne komme.

                       Vi skulle også besøkt Osen, de er i ferd med å legge ned. Namsos har meldt skriftlig at de ligger nede, grunnet lite deltaking.

Vedtak:          Olav tar igjen kontakt med Overhalla/Høylandet, og i tillegg Osen. Kristine tar en prat med danselederne i Namsos.

Sak 51/17       Nybegynnerkurset

                        Kurset var vellykket med 20 deltakere.

Vedtak:            Det må arrangeres kurs i norddelen og i sørdelen også. Kanskje et dagkurs, eller?

Sak 52/17       Danseledersamling 27.- 28. oktober på Tingvoll Park Hotell

                        Det er påmeldt 31 dansere.

Sak 53/17       Eventuelt

                        Årsmøte 2018

  1. a) Når skal vi arr årsmøte?
  2. b) Sjekk med Tingvoll om priser helg, kontra ukedager.
  3. c) Sjekk ut om vi kan ha kurset «Sving i ring» og møte for ledere i gruppene, event. styremedlemmer.
  4. d) Olav kaller inn til neste møte ved behov.
  5. e) Dagrun blir borte i januar og halve februar 2018                      

Møtet slutt!

Ref. Dagrun.   

SENIORDANS NORGE REGION NORD-TRØNDELAG

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,

  1. august 2017 kl. 11.00 – 13.00

 

Disse møtte: Olav Guldberg, Aud Rotvik, Kari Steen, Astri Melting, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.        

Meldt forfall: Brynjar Lysfjord og Inger Munkeby

Møte / kurs / representasjon:

Referatsaker: Olav Guldberg og Dagrun Gravbrøt var til Åre og sjekket forholdene med ny dansesal.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)