INNKALLING TIL ÅRSMØTE PÅ THON HOTELL JØLSTER, SKEI, ONSDAG 13. FEBRUAR 2019 KL. 12.00

 

 

Saksliste:

 1. Opning
 2. Godkjenning av utsendingane. Namneopprop
 3. Godkjenning av innkallinga
 4. Val av referent
 5. Val av 2 til å skrive under møteboka
 6. Val av møteleiar
 7. Årsmelding for 2018
 8. Rekneskap for 2018
 9. Budsjett for 2019  
 10. Arbeidsplan for 2019
 11. Val
 12. Val av utsendingar til regionleiarmøte og landsmøte 2019
 13. Innkomne saker

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 30. januar 2019.

Styret

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)