header-hordalandx1020

  

Hjemmesiden er til for alle medlemmene og skal vise litt av det som foregår rundt om i regionen. 

Hjemmesiden skal også bidra til at informasjon kommer så fort mulig ut til våre medlemmer.

Ta derfor regelmessig en titt på siden.

Redaktøren styrer hjemmesiden og legger inn nye artikler og bilder og tar ut det som ikke lenger er aktuelt stoff. Men redaktøren er ikke alene ansvarlig for at stoff og bilder kommer inn.

Det må vi be leserne hjelpe oss med.

Vi oppfordrer derfor alle til å sende en kort artikkel helst med bilde til vår e-postadresse.

Velkommen med dine bidrag!

Ønsker du å kopiere fra hjemmesiden kan du gjøre det slik:

Tekst: Merk teksten og høyreklikk og trykk kopier

Bilder: Høyreklikk og trykk lagre bilde

Vi har satt opp Nordisk Kurs 2018 på 6. - 7. april 2019.

Kurset er nå fulltegnet, men vi vil gjøre oppmerksom på at Randi på kontoret i Seniordans Norge fører venteliste - er du interesseet så ring til Randi    telefon 954 12 480 og kom på ventelisten - det blir temmelig sikkert nytt kurs vår/høst 2019.     

 

Regionens Hjemmeside har mottatt brev med nedenstående informasjon   

 

I høst har frammøtet på treningene variert mellom 6 og 10 personer.

Med så lav oppslutning er det lite sannsynlig at gruppen kan fortsette i 2019.  

Komiteen mener ringen må ha minimum 7 par for å opptre.

Det blir opp til årsmøtet i regionen i februar 2019 - å beslutte om regionens oppvisningsring skal avsluttes - eller eventuelt organiseres på en annen måte.

Opptreden på JULEBALLET 7.desember. måtte avlyses pga for få som meldte seg på – kun 7 personer. Treningene 27.11. og 4.12. utgår.

Med hilsen

Gurli Henriksen,

leder av komiteen for oppvisningsringen  

  

Vi kan ikke gjøre alt på en gang, men vi kan gjøre noe med en gang.

Calvin Coolidge
Mvh
Bjørg

 

 Komiteen som skal komme med forslag til regionstyre for 2019 har startet jobben. 

De er meget interessert i forslag til kandidater!

Kjenner du personer som kan egne seg og er villig til å stille ta kontakt med en av nedenstående personer i valgkomiteen.  

 

Valgkomite for 2019:

Leder: Unni Farestvedt (Ungdomshuset seniordans)

Grethe Bekken (Nordbygda seniordans)

Eli K Jacobsen (Viljen seniordans)

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)