header-hordalandx1020

Fredag 9. august 2019 i Fana Kulturhus.  Møtetid kl. 1000 - 1400

Desse møtte:  Leiar Bjørg H. Gravdal, nestleiar Berit Lerøen, styremedlemmene Ingeborg Backer, Bendte Larsen, og Solveig Reistad som medlem i Sigrunn Sivertsen sitt forfall.

I tillegg møtte utdanningsleiar Haldis S. Olsen. Arne Moe møtte til sak 8.

 

Fredag 7.juni 2019 på Kulturhuset Danckert Krohn. Møtetid kl. 1000 - 1400.

Desse møtte:  Leiar Bjørg H. Gravdal, nestleiar Berit Lerøen, styremedlemmene Ingeborg Backer, Bendte Larsen, Sigrunn Sivertsen, og 1. vara Solveig Reistad.

I tillegg møtte utdanningsleiar Haldis S. Olsen.

  

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),

2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Ikke tilstede: 1.varamedlem Bendte Larsen (BL)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Leder ønsket velkommen til styremøte på Manger, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), sekretær Britt Øen (BØ), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Ikke tilstede: Kasserer Sigrunn Langeland (SL), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

  

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke tilstede: Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn.

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO) 

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten. 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: Styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

 Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe) , kasserer Sigrunn Langeland (SL), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS),1. varamedlem Bendte Larsen (BL) 2. varamedlem Per Nerheim (PN), utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: Sekretær Britt Øen (BØ)

 Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 REFERAT fra styremøte fredag 4. mai 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 6. april 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 2.mars 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke til stede: Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Leder ønsket alle – spesielt de to nye - velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)