header-hordalandx1020

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Leder ønsket velkommen til styremøte på Manger, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), sekretær Britt Øen (BØ), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Ikke tilstede: Kasserer Sigrunn Langeland (SL), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

  

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke tilstede: Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn.

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO) 

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten. 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: Styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

 Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe) , kasserer Sigrunn Langeland (SL), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS),1. varamedlem Bendte Larsen (BL) 2. varamedlem Per Nerheim (PN), utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: Sekretær Britt Øen (BØ)

 Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 REFERAT fra styremøte fredag 4. mai 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 6. april 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 2.mars 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke til stede: Utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Leder ønsket alle – spesielt de to nye - velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Protokoll fra årsmøtet 2018

Tid : Fredag 23. februar 2018 – kl. 16.00

Sted : Bergen Katedralskole, Kong Oscarsgt. 36, Bergen

 

1. Åpning. Antall fremmøtte.

Regionleder, Bjørg Haukeland Gravdal, ønsket alle velkommen til Region Hordaland sitt 16. årsmøte.

Det var 27 grupper med 57 medlemmer til stede, hvorav 56 var stemmeberettiget.

Det ble opplyst at regionen pr. 31.12.2017 hadde 1238 medlemmer, fordelt på 47 grupper.

I tillegg 1 Rounds- og 2 Linedans-grupper.

 

 REFERAT fra styremøte fredag 23. februar 2018 kl. 13:00

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

 Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke tilstede: Kasserer Bendte Larsen (BL), 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 2.februar 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

 Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ),

Ikke tilstede: 1. varamedlem Per Nerheim (PN), 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Leder ønsket velkommen til styremøtet og gikk deretter over til sakslisten.:

REFERAT fra styremøte fredag 19. januar 2018 kl. 10:00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmeme Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN)

Ikke tilstede: 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 24. november 2017 kl. 11:00

Sted: Ravnanger Grendahus

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmeme Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT)

REFERAT fra styremøte fredag 27. oktober 2017, kl. 10.00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Til stede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), styremedlem Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) og 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO).

Sekretær Britt Øen (BØ) var forhindret fra møtet.

REFERAT fra styremøte fredag 29. september 2017 kl. 09:30      
Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), 
sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmeme Sigrunn Sivertsen (SS) og
Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder
Haldis S. Olsen (HSO) Ikke tilstede: 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT)

 REFERAT fra styremøte fredag 25. august 2017 kl. 13:00

Sted: Kulturhuset Danckert Krohn

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ), 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: 1. varamedlem Per Nerheim (PN)

REFERAT fra styremøte onsdag 2. august 2017 kl. 10:00

Sted: Litteraturhuset i Bergen (Det Lille Møterommet)

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) og 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

Ikke tilstede: Styremedlem Eli K. Jacobsen (EJ)

REFERAT fra styremøte fredag 16. juni 2017 kl. 10.00

Sted: Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlemmene Sigrunn Sivertsen (SS) og Eli K. Jacobsen (EJ), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) og 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO)

REFERAT fra styremøte fredag 12. mai 2017 kl. 10.00 på Vitalitetsenteret, Møhlenpris

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), kasserer Bendte Larsen (BL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS), 1. varamedlem Per Nerheim (PN) og 2. varamedlem Aud Irene Tolleshaug (AIT) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen (HSO). Styremedlem Eli K. Jacobsen (EJ) var ikke tilstede.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)