header-rogalandnordx1020

Innkalling til årsmøte 2018

 

Årsmøte i seniordans region Rogaland Nord 2018

Årsmøtet holdes i Norheim Kulturhus mandag 26. februar kl 13.00 - 15.00

 

SAKSLISTE

1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Valg av ordstyrer

3 Valg av referent

4 Valg av 2 til å skrive under møtebok

5 Årsmelding

6 Regnskap

7 Budsjett

8 Plan for arbeidet i regionen

9 Valg

10 Innkomne saker og eventuelt.

Det blir en kopp kaffe, og etter avsluttet årsmøte kan det bli litt seniordans.

VEL MØTT.

Saker som dere ønsker tatt opp på årsmøtet, må være innkommet før 18. februar 2018.

Årsmelding blir sendt til gruppene i forkant av møtet.

 

For styret                                                      Kopervik 22.01.2018

Martha Falnæs

 

Styret oppfordrer alle gruppene til å velge minst 2 medlemmer fra hver gruppe til å delta på årsmøtet.

Vi må og velge utsendinger til landsmøte på Gardemoen 16. og 17. april

Kom med forslag.


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)