header rogalandsorx1020

Årsmøtet for regionen Rogaland Sør vil bli avholdt på Fredheim i Klepp torsdag 14. februar 2019 kl. 17.00.

Hver ring kan stille med 2 representanter på årsmøtet.

Årsmøtepapirene vil bli sendt ut ca. 3 uker før årsmøtet.

Sett av datoen allerede.

 

Seniordans 2 farve

 

           Seniordans Norge

                    Region Rogaland sør

Referat fra årsmøtet torsdag 8. mars 2018, kl. 17.00, på Fredheim Klepp.

Leder Einar Heien ønsket alle velkommen.

Det møtte til sammen 42 personer hvor av 35 hadde stemmerett.                 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)