header-nordtrondelagx1020

Region Nord-Trøndelag ble opprettet 21. januar 2006, idet Region Trøndelag ble delt. Region Sør-Trøndelag var tidligere skilt ut og på nevnte dato ble Region Nord-Trøndelagvedtatt

opprettet som egen region under navnet Region Trøndelag Nord. Siden ble navnet av praktiske grunner endret til Region Nord-Trøndelag. Alf Bratberg, som hadde vært regionleder  

for Region Trøndelag ble valgt som regionleder for region Trøndelag Nord.

På årsmøtet på Finsås i Snåsa 3. februar 2007 ble tidligere 1. vara Olav Guldberg, Steinkjer valgt til ny regionleder.

I dag er Egil Håve leder, Frosta, valgt på årsmøtet i mars 2015.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)