header-tromsx1020

Troms ble egen region under et kurs på Bardufosstun i april 2004.  Tove Singsaas Vollen var allerede godkjent som utdanningsleder.  Vi andre kursdeltakere fikk beskjed om at vi måtte velge regionleder.  7 grupper var allererede i gang i Troms, og alle var representert på dette kurset.

Etter mye frem og tilbake, ble Audhild Myrvoll valgt til regionleder.  Med bare 7 grupper, ble vi enige om at det ville bli for dyrt å velge styre.

1. regionmøte mai 2005,  ble avholdt i Alta under det første Nordnorske seniordansetreffet.  Neste store satsing, det var Nordnorsk treff i Harstad i 2007.

Etter hvert ble det bestemt at vi ved regionmøtet skulle ha en dansedag i tillegg.  Avstandene er så store at de fleste må reise frem en dag før.  Dermed var vi i gang med danseledertreff på lørdag og regionmøte på søndag.

September 2012 arrangrte vi det første Regionale dansetreffet, ca 170 dansere deltok.

Region Troms markerte  10års jubileum lørdag 1. mars 2014. Regionen har i disse 10 årene vært styrt av Audhild Myrvoll som regionleder og Tove Singsaas Vollen som utdanningsleder.

Da Troms ble egen region var det 7 grupper, da vi var oppe i 25 grupper, var drift av regionen oppe som egen sak på regionmøtet.  Med 40 mil mellom ytterpunktene, vil den økonomiske biten koste mer enn den smaker.  Det var derfor enstemmig vedtatt at vi skulle fortsette som Regionsenter.

Ved 10års markeringen deltok 107 dansere fra hele regionen.  Vi danset bare danser fra de gamle fargekursene, pluss noen fra den hvite CDèn. Dagen var delt i 4 etapper, der hver etappe hadde sin farge.

 Regionen var delt i 4 puljer,  hver pulje hadde fått en dans fra hver sitt fargekurs.  Tove og Audhild satt i staslige stoler på scenen og var tilskuere.  Vår dyktige toastmaster Svein Cato Eriksen styret oppvisningen, fikk alle gruppen på gulvet. 

Svein Cato hadde og regien for festmiddagen om kvelden.  Mange fine ord og taler fra deltakerne.

Bente Hammer representerte Seniordans Norge.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)