header-tromsx1020

Region Troms styre består av:

 

Audhild Myrvoll, regionleder, gjenvalgt for 2 år

Solfrid Hafstad, ny for 2 år

Gunnar Sæther, ny for 2 år

1. vara:  Rikard Johansen, 1 år

2. vara: Turid Fredriksen, 1 år

Revisorer

Hartvig Hartvigsen, Dyrøy seniordans, gjenvalg 1 år

Haralf Nermo, gjenvalg 1 år

Valgkomite:

Toril Andreassen, Tromsø seniordans

Magnor Olsen, Bjerkvik danseforening

Øystein Myrvoll, Storfjord seniordans

 

Reprentanter til Landsmøtet

Audhild Myrvoll, regionleder

Gunnar Sæther, styremedlem

Vara: Solfrid Hafstad, styremedlem

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)