header-sasker baerumx1020

Region Asker og Bærum - årsberetning for 2019logo seniordans

Regionens styre

Etter årsmøtet 29. januar 2019 har styret hatt denne sammensetning:
Ruth Nordhus og Jorun Hustveit ble valgt for 2 år - fire styremedlemmer har ett år igjen av funksjonstiden.

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen: logo seniordans

Holmen Seniorsenter 
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17:00

Etter vedtektene kan hver dansegruppe møte med sine danseledere og et medlem av gruppen. Andre medlemmer av gruppene har, etter påmelding møterett.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest
1. februar, kfr. nedenfor. 

Onsdag 24.april 2019 KL.14.00
på Tanum og Jong Seniorsenter


Tilstede:
Dag Bjørnland, Regine Lystad, Irene Opsahl,
Ruth Nordhus, Eva Førde og Jorun Hustveit.


Saksliste var sendt ut i forkant:

  1. Godkjenne referat fra møtet 7. mars
    Referatet godkjent med kommentar om at etternavn også brukes ved utsendelse.


SENIORDANS NORGE,  REGION ASKER OG BÆRUM  logo seniordans
Org.nr.: 00912776123  


REFERAT FRA STYREMØTE

Torsdag 07.mars 2019 kl. 11.00 på Tanum og Jong Seniorsenter.


Tilstede:
Dag Bjørnland, Regine Lystad, Eva Førde, Ruth Nordhus, Irene Opsahl og Jorun Hustveit.
Bjørg og Rolf Røkeness var til stede for å orientere om oppgavene for kasserer og sekretær.


Referat kan lastes ned her:

Ref_SNAB_styremøte_07.03.19.pdf


Møtet var på Holmen seniorsenter 29.januar 2019 kl.16 .00. Tilstede: Britt Haukedal Bryhn, Anne Joronn Sætre, Eva Førde, Anne K. W. Olsen, Regine Lystad, Einar Nistad, Jorun Hustveit, Grete Hobæk, Evy Bagn, Ruth Nordhus, Dag Bjørnland, Bjørg G. Røkeness.

1.Møteleder: Dag Bjørnland.

2.Referent: Bjørg G. Røkeness

3. Godkjenning/ underskrift av protokollen: Einar Nistad.

4. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

 Regionens styre:

Etter årsmøtet 1. mars 2018 har styret hatt denne sammensetning:

 Styremedl: Regine Lystad (gjenvalg), Anne Joronn Sætre, Bjørg Røkeness og Rolf Røkeness (ikke på valg), Dag Bjørnland (ny)

Vararepr.: Eva Førde og Irene Opsahl, begge nye i styret

Til revisor ble valgt: Martina Steensland (gjenvalg)

Til valgkomite ble valgt: Turid Stokke (gjenvalg). Etter at Jorunn Bakken trakk seg fra valgkomiteen har Anne Joronn Sætre gått inn som medlem i valgkomiteen.

Holmensenteret

Følgende innkalling ble sendt ut til alle gruppene i regionen
den 10. januar 2019:

Region Asker og Bærum:
Årsmøte 2019

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen:

Holmen Seniorsenter - Tirsdag 29. januar 2019 kl. 16.oo

 

Region Asker og Bærum – årsmøte 2018

 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen:

 

Holmen Seniorsenter - Torsdag 1. mars 2018 kl. 17.oo

 

Etter vedtektene kan hver dansegruppe møte med sine danseledere og et medlem av gruppen.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret ihende senest 15. februar, kfr. nedenfor.

 

Dagsorden:

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i regionen:

Sted: Tanum Seniorsenter

Tid:   Fredag 3. mars 2017 kl. 13.oo

Etter vedtektene har hver dansegruppe 2 stemmer – og møter normalt med danseleder og et medlem av gruppen.

Andre medlemmer av gruppene har, etter påmelding, møterett uten talerett

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret ihende senest 17. februar, kfr. nedenfor.

 Styrets sammensetning

Olav Broen (leder) På valg 2016

Rolf Røkeness (kasserer) På valg 2017

Bjørg Røkeness(styremedlem) På valg 2017

Inger-Lise Vigeland (styremedlem) På valg 2016

Kari Mette Norseth (styremedlem) Gikk ut av styret i 2015

Lillian Thomassen (varamedlem) På valg 2016

Valgkomite

Jorunn Bakken

Turid Stokke

Revisor

Martina Steensland

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)