header-sasker baerumx1020

SENIORDANS NORGE,  REGION ASKER OG BÆRUM  logo seniordans
Org.nr.: 00912776123  


REFERAT FRA STYREMØTE

Torsdag 07.mars 2019 kl. 11.00 på Tanum og Jong Seniorsenter.


Tilstede:
Dag Bjørnland, Regine Lystad, Eva Førde, Ruth Nordhus, Irene Opsahl og Jorun Hustveit.
Bjørg og Rolf Røkeness var til stede for å orientere om oppgavene for kasserer og sekretær.


Referat kan lastes ned her:

Ref_SNAB_styremøte_07.03.19.pdf

 

Saksliste var sendt ut i forkant.

1. Referat fra forrige møte

Referat fra møtet 07.01.2019 godkjent.

2. Fordeling av oppgaver i det nye styret.

Ruth overtar for Rolf som kasserer og Jorun for Bjørg som sekretær. Rolf og Bjørg orienterte om utføring av vervene og det ble overlevert  mapper og «utstyr».

Dag har som leder har ansvar for rapportering til Brønnøysundregisteret.

Inntil videre er det ikke oppnevnt nestleder i styret. Ruth tar over som web.redaktør.

3. Orientering om årsmøtet i Seniordans Akershus.

Dag orienterte og referat er vedlagt  protokollen.

4. Orientering fra Seniordans Norge.

Dag orienterte fra siste styremøte og  protokoll er vedlagt referatet.

Styret ønsket protokoller fra senior Norge.

5. Antall betalende dansere i regionen sammenlignet med det totale antall dansere.

Danselederne har levert liste over antall dansere i Region Asker og Bærum pr. 31.januar 2019. Denne ble  korrigert og riktig tall for betalende dansere er 149. Den fulle oversikt over antall dansere fordelt på dansegrupper er vedlagt.

6. Økonomisk støtte til undervisningsleder Borghild Sørøy.

Dag informerte om søknad fra Borghild om økonomisk støtte i forbindelse med kurs,
og det ble vedtatt å støtte med kr 1000.

7. Fremdrift i organisering av vår regionstur til Skeikampen.

Bjørg kunne orientere om at framdrift er på gang.

8. Andre saker.

Neste møte: Onsdag 24. april 2019 kl. 14.00.


Kolsås 07.02.2019

Jorun Hustveit                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Region Asker og Bærum

Registrerte dansere

Betalende dansere

Pr 31. januar 2019

   

Asker seniordans

10

10

Ekeberg seniordans

10

10

Heggedal seniordans

20

20

Henie Onstad seniordans

13

10

Holmen Seniordans

23

15

Kolsås linedance

8

8

Ringhøyden seniordans

18

8

Rykkinn seniordans

26

21

Tanum seniordans

38

38

Østerås seniordans

9

9

I alt

175

149

                            


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)