header-buskerudx1020

 

SENIORDANS NORGE REGION BUSKERUD.

STYREMØTE 7.februar 2018

 

Tilstede: Liv Turid Glommen, Arne Hove, Mona Granly, Simen Hansen, Astrid Fosse Johansen

 

Sak 1 Valg av representanter til landsmøtet 16-17. april, 2018. 

Buskerud skal delta med 2 deltakere. Leder Liv Turid Glommen er allerede valgt. Deltaker nr. 2 blir Arne Hove.

Sak 2 Møte med gruppene. 

Hokksund, Haugvang, Hurum, Krødsherad,  Nedre Eiker og Ullerål  inviteres til treff 13. april. Fra styret deltar Liv Turid Glommen, Arne Hove og Mona Granly.

Sak 3 Vi etterlyser et «gavereglement». 

Sak 4. Vi innhenter opplysninger om når gruppene ble startet. 

Sak 5. Vestfold Seniordans arrangerer tur til Storefjell 3-5 oktober. De har noen ledige plasser. Buskerud får tilbud om disse plassene. Vi sender invitasjon til gruppene og påmelding blir etter prinsippet «først til mølla…..». 

 

Neste styremøte 23/3-2018, kl. 12.00 i Drammen bibliotek, kantina. 

 

Astrid Fosse Johansen

Sekretær

Referat fra styremøte i Buskerud Seniordans 8/12-2017.

 

Tilstede: Arne Hove, Liv Turid Glommen, Simen Hansen, Torild M. Helgesen, Mona Granly, 

   Astrid Fosse Johansen.

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 25/8 og 20/10-2017. 

Referatene godkjennes.

 

Sak 2. Godkjenning av referat fra samarbeidsmøte med dansegruppene på Kongsberg 5/9, og i Lier 24/11-2017.

Referatene godkjennes.

 

Sak 3. Forberede årsmøtet 7/12-2018.

Leder bestiller lokaler i Strømsø Menighetshus. Årsmøtet begynner kl. 17.00. Styret møter kl. 15.00. NB. Ny dato. 

 

Sak 4. Betale for  musikk?

GRAMO vil sende regning til alle gruppene for avspilt musikk. Etter det styret har trodd, har vi betalt for våre CDer. Nedlastet musikk må man også betale for. Leder undersøker hva dette vil bety for seniordansen.  

 

Sak 5. Økt medlemskontingent.

Medlemskontingenten til forbundet er økt til 300kr. Av dette får regionen tilbakeført 90kr.

 

Sak 6. Swing, ring og andre ting.

Det har vært en del spørsmål ang. hvem som kan gå på dette kurset. Dette kurset skal gå som et normalt kurs i seniordansregi. Det spesielle er at alle medlemmer i SN (Seniordans Norge) kan delta. Deltakere som ikke er medlem i SN kan også melde seg på, men de må melde seg inn for å få kjøpe materiell.

 

Sak 7. Dansegruppe uten lokaler.

Røyken Seniordans sliter med å finne gode lokaler. Leder hjelper til for å få i stand en god løsning. 

Lokalene der Bragernes Seniordans holder til, skal pusses opp. De blir midlertidig uten lokaler fra 1. april 2018 og noen måneder framover. Leder vil ta kontakt med Bragernes på nyåret.

 

Sak 8. Danseledertreff

Vårens danseledertreff blir 21/4-2018 i Hønefoss.

Nytt i år er at innbydelsen bare vil gjelde for aktive danseledere.

 

Sak 9. Regionledermøte 2018.

Årets regionledermøte arrangeres på Gardermoen 16-17 april, 2018.

Vi kan sende to delegater. Liv Turid Glommen møter. Deltaker nummer to velges fra det nye styret etter årsmøtet. 

 

Sak 10 Honorar til Styret.

Leder sitter med et stort ansvar, og har fått stadig mer å forholde seg til. Å være kasserer og sekretær tar mye tid. Styret går inn for å øke honoraret med 1000 kr til disse tre funksjonene. 

 

Sak 11 Litt info om DMU:

Nåværende DMU (Dans og musikkutvalget) har meddelt styret at de ikke forlenger sitt engasjement.

DMU består av 3 personer: Fagkonsulent, Utdanningsansvarlig , Sekretær.

Har du spørsmål om hva som kreves til de forskjellige stillingene eller har

 du forslag til medlemmer? Kontakt Reg leder.

 

Sak 12 Vårens kurs.

Vi minner om kursene som arrangeres i vår nærhet til våren. Andre kurs finner dere på nettsidene til Seniordans Norge.

Grunnkurs 1 arrangeres i Asker 20-21 januar, 2018.

Grunnkurs 2 arrangeres i Hønefoss 23-24 februar, 2018.

Nordisk 2015 arrangeres i Hønefoss 9. mars. 2018.

Swing, ring og andre ting arrangeres i Hønefoss 10. mars, 2018

Swing, ring og andre ting arrangeres i Drammen 16. mars, 2018.

 

 

Astrid Fosse Johansen

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORDANS NORGE REGION BUSKERUD

Referat fra styremøte 20. oktober 2017.

Tilstede:       Liv Turid Glommen, Arne Hove, Torild M. Helgesen, Simen Hansen, Stine H. Haugen, Kari Barane, Astrid Fosse Johansen, Borghild Sørøy, Magne Sørøy.

Sak 1            Evaluering av Høsttur til Storefjell.

                    Vi hadde et flott opphold på Storefjell 11-13 september med rekordmange deltakere. Borghild og Magne Sørøy styrte 180 dansere trygt gjennom alle danseøktene. Takk for det. Vi noterer at navnelapper og bordplassering fungerte godt. Et ønske fra noen deltakere var om vi kunne få servert middag en av dagene, og buffet den andre dagen.

Sak 2.           Møte med dansegruppene.

Nytt møte med dansegruppene ble satt til 24. november. Møtet holdes på Tranby seniorsenter. Røyken seniordans inviteres også.

Sak 3            Spillelister.

                    Vi er i gang med å lære oss en enkel innføring i hvordan man skal lage en spilleliste. Dette tror vi danselederne klarer fint når de får opplæring.

Sak 4            Nye kurs:

                            Grunnkurs 1 arrangeres i Asker 20-21 januar, 2018.

                    Grunnkurs 2 arrangeres i Hønefoss 23-24 februar, 2018.

                    Nordisk 2015 arrangeres i Hønefoss 9. mars. 2018.  

Sak 5            Rekruttering av nye dansere.

                    Dette er noe vi må arbeide med hele tiden gjennom bekjentgjøring, få medlemmene til å jobbe i sin omgangskrets, ha gode instruktører, ha et godt miljø og ta vare på nye dansere.

Sak 6            Søknad om dekning av Grunnkurs 1 fra Hurum Seniordans

                    Hurum Seniordans søker om å få dekket utgifter for 4 deltakere på  Grunnkurs 1. Det er viktig å rekruttere nye danseledere, det er jo det som holder dansen i gang.  

                    Vedtak: Buskerud Seniordans dekker kursavgiften for 4 deltakere, kr 550,- pr pers, i alt kr 2200,00.

Sak 7            Eventuelt.

                    Vi har ganske høye gebyrer på kortbruk i vår konto i DNB. Leder tar kontakt med banken for å se om det lar seg gjøre å redusere noe av dette.

                    Årsmøtet 2018 settes til 8. februar 2018 i Strømsø Menighetshus.

                    Neste styremøte fredag 8/12, kl. 11. 30 i Drammen Bibliotek.

                    Leder vil ta kontakt med Kråkevik eller Spiten for å få info om hvordan vi skal komme i kontakt med rette personer i Flå for om mulig å få i gang en dansegruppe igjen. 

Astrid Fosse Johansen

sekretær

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)