header-follox1020

Region Follo avviklet årsmøte, onsdag 18. februar i Vestby seniorsenter. Alle 9 dansegruppene var representert med leder/danseleder, totalt 14 personer.Det var ikke kommet inn saker til behandling. Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Økonomien er tilfredsstillende. Leder Toril Simensen og styremedlem Dagrun Foldøy var ikke på valg. Kasserer og revisor tok ikke gjenvalg. Ny kasserer ble Astri Schjeldrup og ny revisor- Gunvor Østli.

Styret i 2015: Toril Simensen, Vestby leder. Dagrun Foldøy, Ås, styremedlem og Astri Schjeldrup, Langhus, kasserer.

Revisor og kasserer ble takket av og fikk en gave for innsatsen.

Etter årsmøte ble det orientert om  danser som skal brukes på Dyrløkkeåsen, 25. april og samarbeide med Region Østfold. I tillegg ble gruppene anmodet om å besøke hverandre.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)