header-hedmarkx1020

Vedtekter for Region Hedmark av Seniordans Norge
Vedtatt 12.02.2015

§ 1. Navn
Organisasionens navn er Seniordans Norge Region Hedmark - Stiftet 2003

§ 2. Formål
Region Hedmark skal være SNs regionledd og arbeide for å fremme seniordans i sitt område.
Det gjjøres ved å:
-    informere om seniordans
-    gjøre seniordans kjent og tilgjengelig i alle kommuner i hele regionen
-    ta initiativ til å opprette / støtte nye grupper / støtte små grupper
-    arrangere dansetreff og turer for medlemmene i alle grupper i regionen minst hvert annet år {det året det ikke arrangeres landsstevne.)
-    arrangere danseledertreff for instruktører en / to ganger i året.

§ 3. Medlemskap
Medlemskapet er knyttet til de lokale dansegruppene i regionen, og gruppene betaler kontingent pr. medlem direkte til forbundet. En del av kontingenten tilbakeføres til regionen. Denne summen er pr. medlem og bestemmes av forbundet.

 § 4. Årsmøtet
Årsmøtet er regionens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av februar (måned). Innkalling til årsmøte sendes ut minst 3 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende minst 6 uker før møtet.
I tillegg til regionstyret har:
-    hver gruppe 2 delegater med tale- og stemmerett på årsmøtet.
-    utdanningsleder tale- og stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet skal:
-    godkjenne innkalling og saksliste
-    velge møteleder og sekretær
-    behandle styrets årsmelding
-    godkjenne regionens regnskap
-    godkjenne regionens budsjett
-    behandle innkomne forslag
-    velge styre som skal bestå av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer. Utdanningsleder har møterett i styret. Styret konstituerer seg selv.
-    1 revisorer
-    det velges valgkomite på 3 medlemmer
-    årsmøtet skal velge to delegater til landsmøtet. Regionleder bør være en av disse. I spesielle tilfeller kan det velges en regionkontakt.
-    fastsette kontingent
-    leder velges for et år, de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, på en slik måte at halvparten av styremedlemmene og 1 varamedlem er på valg hvert år.

§ 5. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. Saker som skal opp må sendes til styret innen fastsatt dato.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller minst 1/4 av de stemmeberettigede forlanger det skriftlig.

§ 7. Oppløsning
Oppløsning av Region Hedmark kan bare vedtas av årsmøtet / ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av de frammøtte.
Ved eventuell oppløsning/awikling/endring skal det også avgjøres hvordan Regionens midler/eiendeler skal fordeles.

LEDER:

Ingrid Tuko, Grubholvegen 44, 2324 Vang på Hedemarken

Tlf: 45638579

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

NESTLEDER:

Willy Lindemark, Prestbergveien 41, 2120 Sagstua

Telf. 47487966

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

STYREMEDLEM:

Jon Holm Lillegjelten, Kopparleden 9895, 2550 Os i Østerdalen

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telf. 95088891

 

Sekretær:

Solfrid Styrønen, Alf Prøysensveg 90, 2315 Hamar

Telf. 95786473

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

KASSERER:

Kåre Opheim, Gjøkvegen 18, 2380 Brumunddal

Tlf 91711916

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Varamedlem 1:

Marie Marthinsen, Torgny Segerstedsgate 23, 2317 Hamar

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telf.:98641803

 

Varamedlem 2:

Ingjerd Kvangraven, Vangrøftdalsvegen 37, 2550 Os i Østerdalen

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telf 91841240 

 

 

 

Revisor:

Steinar Lier, Nyhushøgda 222, 2355 Gaupen

Telf.: 95022502

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

UTDANNINGSLEDER:

Asta Opheim, Gjøkvegen 18, 2380 Brumunddal

Telf. 91664211

E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Valgkommite:

Solveig Vingelen, Tolga Seniordans, Tolga, leder

Nils Slapgård, Velferden Seniordans Hamar, Hamar

Marit Nyberg, Løten Seniordans, Hamar

kalender Hedmark

August 2020
S M T O T F L
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)