header-vest-opplandx1020

Styret i 2017:

Valget på årsmøtet 2017:

leder/sekretær - Gunnar Hansen, Gran seniordans, var ikke på valg
 
Kasserer - Rolv Fosse, Lunner seniordans, gjenvalgt for 2 nye år
 
1. vara - Tove Arnteig, Gjøvik seniordas, valgt for 1 år
 
2. vara - Liv Bergei, Etnedal seniordans, valgt for 1 år

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)