SN – Region Sørlandet

 

 

Møtereferat

Styremøte mandag 3. april 2017 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt. 24, Kristiansand

 

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Tore Bratten, Kari Wetrhus Jensen, Alf Magnus Nilsen, Brit Bakken Ødegård og Inger Flatestøl

 

 

Saksliste:

 

Gjennomgang av referat fra styremøtet 28.11.2016

Referatet ble gjennomgått og godkjent.

 

Arbeidsfordeling i styret

Bjørg Staalesen, regionleder

Lillian Espedal, nestleder

Inger Flatestøl, sekretær

Tore Bratten, kasserer

Kari Wetrhus Jensen, kurs

Alf Magnus Nilsen og Brit Bakken Ødegård , turer og fester

Evaluering av inspirasjonstreff/årsmøte

Styret har mottatt positive tilbakemeldinger på både inspirasjonstreffet og årsmøtet/medlemsmøtet. Det var likevel noen som overnattet som reagerte på at det var vanskelig å få ro til å sove fordi det var mye uro til langt på natt. Det var ingen steder å oppholde seg unntatt i gangen og på rommene, så styret vil sjekke om det kan være mulig å disponere kjellerstua for senere arrangementer. Styret oppfordrer likevel deltagerne til å vise hensyn når det gjelder nattero.

 

Det kom også tilbakemelding på at innbydelsen til inspirasjonstreffet kunne misforstås vedr. betaling. Det må komme tydelig frem at prisen gjelder inspirasjonstreffet inkludert middag.

 

Dansens dager og sommerdanser 2017

Her kommer oppdatert oversikt:

Dansens dager blir markert på torvet på Tangvall i Søgne 25. april kl. 11.00-13.00

Sommerdanser:

Kvinesdal Seniordans – 31. mai kl. 16.00 i Idrettshallen

Vennesla Seniordans – 6. juni kl. 16.00-18.00. Værforbehold

NB! Dansen blir i Vennesla Sentrum ved Kulturhuset

Domkirken/Onsdansen – 20. juni kl. 17.00-19.00 på Tangen, Kristiansand

Lyngdal Seniordans – 14. juli kl. 18.00

Mandal Seniordans – 8 august kl. 11.00-13.00 i Turnhallen

Søgne Seniordans – 15. august kl. 15.00-17.00 i Hellevika, Søgne

 

Dansegruppefolderen

Dansegruppefolderen er oppdatert og sendt ut til dansegruppene. Dessverre viste det seg at gammel logo var brukt. Feilen er nå rettet og folderen blir sendt ut på nytt.

 

Kurs i nedlasting av musikk

Det planlegges et kurs til høsten i nedlasting av musikk. Tore Bratten og Alf Magnus Nilsen blir kurslærere. Innbydelse vil bli sendt ut.

 

Dansegalla/fest

Styret jobber med å få til en ny dansegalla/fest til høsten, sannsynligvis i oktober/november. Mer informasjon senere.

 

Instruktørtreff

Det planlegges også et instruktørtreff hvor instruktører fra regionen kan møtes for å danse og øve på danser fra kursene. Styret jobber med å finne et sted som gir akseptabel kjørelenge for de fleste i regionen. Mer informasjon senere.

 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon (Vofo)

Det avholdes årsmøte 20. april. Regionleder Bjørg Staalesen deltar.

 

 

Eventuelt

Regionledermøte/landsmøte 24. og 25. april

Regionleder Bjørg Staalesen vil delta på regionledermøte 24. april.

På landsmøtet 25. april vil Bjørg Staalesen og Inger Flatestøl delta.

 

Info. fra SN/DMU

Ny pris på kjøregodtgjørelse: kr 3,50/km fra 1.1.2017. Beløpet er skattefritt.

Dansere som begynner etter 1. mai betaler ikke kontingent til SN for inneværende år.

 

 

Styremøtet ble avsluttet kl. 13.30.

 

Referent: Inger Flatestøl

06.04.2017

 

Årsmelding 2016 for SN Region Sørlandet

 

 

Generelt:

2016 har som tidligere vært et aktivt år med stor aktivitet i de fleste gruppene, men dessverre er det noen grupper som sliter med rekruttering av både ledere, instruktører og dansere. Etter hvert som de eldste som har vært med fra starten trekker seg tilbake, er det veldig viktig å jobbe for å få med nye.

Det er nå 22 aktive dansegrupper på Sørlandet og 482 aktive dansere.

 

Styret:

Regionstyret har i 2016 bestått av Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder, Lillian Espedal, Froland, nestleder, Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær, Tore Bratten, Lillesand, kasserer, Kari Wetrhus Jensen, Søgne, styremedlem, Alf Magnus Nilsen, Marnardal, varamedlem og Berit Espeland, Froland, varamedlem. Varamedlemmene deltar på styremøtene.

 

Revisor: Kåre Dunseth, Vennesla.

 

Valgkomite:

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad

Inger Kråkeland, Marnardal

Håkon Halvorsen, Farsund

 

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2016 i tillegg til inspirasjonstreff og årsmøte. Møtene har vært holdt hjemme hos regionleder Bjørg Staalesen i Kristiansand.

 

Regionledermøte og landsmøte ble arrangert 5. og 6. april på Thon Hotell Oslo Airport. Regionleder Bjørg Staalesen deltok på begge møtene og nestleder Lillian Espedal deltok på landsmøtet.

 

Inspirasjonstreff ble arrangert 26. februar med 52 deltagere på Agder Folkehøgskole i Søgne.

Årsmøte ble avholdt 27. februar med 54 representanter samme sted.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon ga støtte til inspirasjonstreffet i Søgne.

 

Kurs:

Linedans 1 - 12 deltagere, 20. januar.

Nordisk 2015 – 38 deltagere. Det var så mange påmeldt at kurset måtte settes opp to dager i februar.

Grunnkurs 2 – 9 deltagere, 20. og 21. mai.

Gult kurs – 9 deltagere, 9. og 10. september.

Block line kurs ble arrangert 26. november - 16 deltagere. Kurset var frigitt og kunne derfor settes opp med instruktører fra regionen.

På Internasjonal Seniordanskongress i Burgenland i Østerrike 23. – 28. mai deltok Kari Wetrhus Jensen, Rose og Kåre Dunseth.

 

 

Jubileer i regionen i 2016:

Søgne gruppe 1 – 15 år

Vennesla – 15 år

Domkirken – 15 år

Søgne gruppe 2 – 10 år

Froland – 10 år

Hisøy – 10 år

 

Sommerdanser:

 • 1. mai - Froland værk, Froland – Froland ringen og Lillesand Seniordans

 • 31. mai – Idrettshallen, Kvinesdal – Kvinesdal Seniordans

 • 14. juni – Vigeland Hovedgård, Vennesla – Vennesla Seniordans

 • 21. juni – Tresse v/festningen – Domkirken Seniordans og Onsdansen på Samsen

 • 27. juni – Grøntanlegget v/Ungdomsskolen, Marnardal – Marnar Seniordans

 • 22. juli – Stort telt i Lyngdal sentrum – Lyngdal Seniordans

 • 9. august – Idrettsbanen på «Speilen» v/Mandalshallen - Mandal Seniordans

 • 15. august – Hellevika, Søgne – Søgne Seniordans, begge gruppene

 

Landsstevnet på Lillehammer:

Landsstevnet på Lillehammer ble arrangert 3. – 5. juni. Det var 45 påmeldte fra regionen. Siden det er lang reisevei ble det som i tidligere år satt opp felles buss 2. juni, dagen før stevnet startet.

 

Eventuelt:

Det er dannet en oppvisningsgruppe med ca. 20 dansere i Kristiansands regionen.

 

Sittedans blir jevnlig arrangert på Søgne Omsorgsenter v/Anne Lise Schaldemose som har fått god hjelp av andre instruktører fra Søgne.

 

På Tjørsvågheimen sykehjem i Flekkefjord blir det arrangert sittedans annenhver fredag med ca. 15 deltagere hver gang. Fire seniordansere i Flekkefjord er instruktører og de har alle gått på to kurs i sittedans. Tiltaket har blitt veldig populært hos de eldre.

 

Regionlederen ønsker å besøke alle danseringene i regionene og har i 2015 og 2016 besøkt alle gruppene.

 

Det sto et fint innlegg om region Sørlandet i « Gladringen» for april. Sendt inn av regionleder Bjørg Staalesen.

 

Det var også et intervju med regionlederen 24. juni i Sørlandssendingen på NRK.

Begge deler god reklame for dansen og Sørlandet.

 

Kristiansand, 16.02.2017 Korrigert på årsmøtet 25.02.2017

 

 

 

Bjørg Staalesen Inger Flatestøl

Regionleder  

SN – Region Sørlandet
 
 
Møtereferat
Styremøte mandag 28. november 2016 hos Bjørg Staalesen,  Holbergsgt. 24, Kristiansand
 
Tilstede: Kirsti Wasland Berntsen fra valgkomiteen,  Bjørg Staalesen,
 Lillian Espedal,  Tore Bratten,  Kari Wetrhus Jensen, Berit Espeland, 
 Alf Magnus Nilsen og Inger Flatestøl fra styret.
 
 
Saksliste:
 
1. Gjennomgang av referat fra styremøtet 22.08.2016
Referatet ble gjennomgått og godkjent,
 men pkt. 4 – landsstevnet på Lillehammer 2016 -  må følges opp. 
  Regionen har ennå ikke  mottatt kr 2800,-
 som skulle tilbakebetales som kompensasjon for å ha fått feil dansesal med for liten plass. 
 Regionleder undersøker saken.  
 
2. Forslag fra valgkomiteen
Kirsti Wasland Berntsen deltok på deler av møtet 
 for å legge frem valgkomiteens  forslag til valg av nye styremedlemmer
 og hvem som er villige til å fortsette i styret. 
 
3. Kurs 
Grunnkurs 4 – 2 dagers kurs, 
 holdes 22. og 23. februar 2017 på Søgne Seniorsenter.
Kurset ISDC 2016,  1 dags kurs, 
 holdes 31.03.2017 på Kongens senter, Kristiansand.
Lørdag 27. november 2016  ble det holdt et  repetisjonskurs av
 Block line danser på Kongens senter med lokale instruktører. 
 Det ble et vellykket kurs med god oppslutning.
 
4. Oppvisningsgruppe
Det er opprettet en oppvisningsgruppe med ca. 20 dansere fra Kristiansandsområdet.
   Det er valgt ut en del danser og gruppen har øvd sammen
 og kan stille opp på kort varsel i nærområdet for å vise frem seniordans.
 
5. Gjenvisitt fra danskene
Det er planlagt besøk fra danske seniordansere som gjenvisitt etter siste besøk i Danmark fra Sørlandet.
  Besøket blir fra tirsdag 20.  til torsdag 22. juni
 og onsdagen vil dansere fra Sørlandet bli invitert til en sammenkomst
 med festmiddag på Birkeland folkehøgskole hvor danskene skal bo.   Mer info.   senere.
 
6. Lillehammer 2018
Landsstevnet i 2018 blir fra 31. mai til 3.6.2018.
  Danserne fra Sørlandet har i mange år bodd på samme hotell, 
 men hotellet er allerede fullbooket i denne perioden. 
 Styret har derfor fått reservert rom på Clarion Collection hotell Hammer sentralt i Lillehammer.
 
 
7. Inspirasjonstreff/Årsmøte
Inspirasjonstreff og årsmøtet i 2017 blir 24. og 25. februar.
 Utdanningsleder Anne Lise Gundersen er invitert til inspirasjonstreffet.
  Program for inspirasjonstreffet og innkalling til årsmøtet kommer senere.  
 
8. Budsjett 2017
Kasserer Tore Bratten la frem forslag til budsjett for 2017. 
 Forslaget ble gjennomgått og styret ga sin tilslutning til dette med små endringer.
 
9. Nytt fra landsstyret i SN
Det ble et overskudd fra landsstevnet på Lillehammer på kr 422.000.-   Halvparten er overført til SN.
Klistremerker til bil m/logo kr 100,- for 10 stk.  Ingen porto og eksp.gebyr.
Region- og landsmøte blir 25. april 2017 med bare en overnatting.
Musikken til Ringdanser 2015 er innspilt og blir klar i løpet av året.
Forslag til SN-styret fra enkeltmedlemmer og grupper skal sendes gjennom regionen.
Sittedansprosjektet skal opprettholdes. 
 Styret vurderer på om det på sikt er hensikstmessig å overføre det til andre aktører.
Rapportskjema fra gruppene sendes regionleder innen 31.01.2017
Husk å gi beskjed til kontoret i SN om avmelding til kurs.
 
10. Nye vedtekter fra SN
Styret har mottatt forslag til nye vedtekter for SN med korte svarfrister.
   Vedtektene er forslått tatt i bruk helt ned til gruppenivå. 
  Styret synes dette blir altfor omfattende og komplisert for gruppene 
og gir tilbakemelding om  dette til landsstyret.  
 Ellers er styret enige om at vedtektene kan godkjennes som foreslått.
 
11. Besvare spørsmål fra SN
Styret har også mottatt en del spørsmål fra landsstyret
 som ble diskutert og som regionleder gir tilbakemelding på.
 
12. Eventuelt
Alf Magnus Nilsen og Tore Bratten har utarbeidet informasjon om nedlasting av musikk for danseledere.
   Informasjonen vil bli sendt ut til alle gruppene.
Det er ikke lenger tilbud om månedens  dans som tidligere.
   Dette er et stort savn for mange og regionen gir beskjed om dette til landsstyret.
Ny pris på kjøregodtgjørelse:   kr 3,80/km fra 01.01.2016 – men er da skattefritt.
 
Styremøtet ble avsluttet kl. 14.00.
 
Referent:  Inger Flatestøl
01.12.2016
               
 

Møtereferat
Styremøte mandag 07.03.2016 kl. 11.00 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt.24, Kristiansand

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Tore Bratten, Kari Wetrhus Jensen, Berit Espeland, Alf Magnus Nilsen og Inger Flatestøl.

Saksliste:

1.Arbeidsfordeling i styret

Bjørg Staalesen, regionleder, Lillian Espedal, nestleder. Tore Bratten, kasserer og ansvar for hjemmeside. Inger Flatestøl, sekretær og ansvar for påmelding til årsmøte o.l. Kari Wetrhus Jensen, styremedlem og ansvar for kurs. Berit Espeland, varamedlem, påmelding til turer. Alf Magnus Nilsen, varamedlem, andre oppgaver.

Medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet i Søgne 27. februar 2016

Følgende saker ble tatt opp:

 1. Dansens dager 2016

Dansens dager er fra 29. april til 1. mai.

Det har blitt tradisjon å markere dagen med danseoppvisning på torvet i Kristiansand,

men i år er torvet stengt p.g.a. bygging av parkeringshus.

Styret får jobbe med å finne en alternativ løsning. I Froland blir det danseoppvisning 1. mai.

 1. Landstevne på Lillehammer 2016

Det blir landsstevne på Lillehammer fra 3. – 5. juni.

Det er 45 påmeldte og det blir satt opp buss fra Sørlandet 2. juni, som vanlig dagen før stevnet starter.

 1. Sommerdanser

Flere dansegrupper har allerede meldt fra om at de ønsker å arrangere sommerdans.

Om flere ønsker å arrangere dans er det bare å gi beskjed til styret. Disse er satt opp til nå:

 • Kvinesdal Seniordans – 31. mai kl. 17.00

 • Vennesla Seniordans – 14. juni kl. 18.30

 • Lyngdal Seniordans – 22. juli kl. 18.00

 • Mandal Seniordans – 9. august kl. 11.00

Mer informasjon kommer senere.

 1. Besøk av danske seniordansere

Etter invitasjon fra dansk seniordans var en gruppe dansere på besøk til Slette Strand i Danmark fra 23. – 25. okt. i fjor.

Danskene kan gjerne tenke seg en gjenvisitt til Sørlandet og styret vil jobbe med saken.

 1. Visningsgruppe

Det har lenge vært tenkt på å prøve å få til en visningsgruppe

. Det satses på en gruppe på 20 dansere som kan øve inn et fast danseprogram

og Vennesla Seniordans har tatt på seg oppgaven med å sette opp danseforslag.

Det er foreløpig tenkt en gruppe sentralt i Kristiansands området,

men styret tenker seg at det kan opprettes tilsvarende grupper i øst og vest.

 1. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Etter medlemsmøtet ble det tid til enda en danseøkt før dagen ble avsluttet med et nydelig lunsj måltid.

27.02.2016

Referent: Inger Flatestøl

Seniordans Norge - Region Sørlandet

ÅRSMELDING 2015 Korrigert på årsmøtet 27.02.2016

Generelt:

2015 har som tidligere vært aktivt og med stor aktivitet i de fleste gruppene,

men dessverre er det noen grupper som sliter med rekruttering av både ledere, instruktører og dansere.

Etter hvert som de eldste som har vært med fra starten, trekker seg tilbake, er det veldig viktig å jobbe for å få med nye.

Det er nå 23 aktive dansegrupper på Sørlandet og 494 aktive dansere. Høvåg Seniordans ble lagt ned høsten 2015.

Styret:

Regionstyret har i 2015 bestått av Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder,

Lillian Espedal, Froland, nestleder, Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær, Per Haarr, Vågsbygd,

styremedlem, Anne Lise Schaldemose, Søgne, styremedlem, Berit Espeland, Froland,

varamedlem, Tore Bratten, Lillesand, varamedlem. Varamedlemmene deltar på styremøtene.

Kasserer: Harald Fosse, Lyngdal, deltar på styremøtene, men skjøtter sine verv utenfor styret.

Revisor: Håkon Halvorsen, Farsund

Valgkomite:

Berit Jærnes Lohne, Søgne

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad

Liv Marry Syvertsen, Lyngdal

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2015 i tillegg til inspirasjonstreff og årsmøte.

Møtene har vært holdt hjemme hos regionleder Bjørg Staalesen i Kristiansand.

Regionlederkonferanse 12. – 13. mars på Gardermoen – deltager Bjørg Staalesen.

Kurs:

Flg. kurs har blitt arrangert i løpet av året på Kongens senter i Kr.sand:

Grunnkurs 2, 6. – 7. mars. Grunnkurs 4, 10. – 11. mars og Grunnkurs 1, 11. - 12. sept.

Regionen arrangerte samlinger med danser fra Int. 2000, 29. august og Nordisk 2003, 26. september.

Nordisk 2015 ble arrangert i Østersund i august. 6 dansere fra regionen deltok.

Dansetreff i Eiken:

19. sept. arrangerte styret i regionen et dansetreff i Eiken.

Regionen mottok kr 5000,- fra Vest Agder fylke til treffet.

De tre nye gruppene i Sirdal, Åseral/Byremo og Evje var spesielt invitert.

I tillegg var en del andre dansere tilstede, totalt møtte 40 dansere.

Flere instruktører delte på å lede dansen og instruktører fra de nye gruppene imponerte.

De hadde blitt svært flinke på kort tid. Det ble et vellykket treff.

VOFO – Voksenopplæringsforbundet:

Seniordans Sørlandet var invitert til å ha en stand 7. nov.

på et møte i Kristiansand arrangert av VOFO i Agder.

Oppgaven var å fortelle om seniordansen og en dansegruppe med 12 dansere var med og viste noen danser.

10 års jubileum:

Lillesand Seniordans feiret 10 års jubileum 7. august på Birkeland Folkehøgskole.

Alle danserne i regionen ble invitert og det ble en fin fest med ca. 150 deltagere.

Dansens dag:

Dansens dag ble markert på torvet i Kristiansand 24. april.

Mange møtte opp for å være med å danse.

Instruktører: Kari W. Jensen, Inger Grande Kråkeland, Rose Dunseth og Bjørg Staalesen.

Dansens dag/sommertreff ble også markert med et dansetreff i hagen på Froland værk 1. mai.

70 dansere møtte opp. Arrangør: Froland ringen og Lillesand Seniordans.

Sommerdanser:

Det ble arrangert 5 sommerdanser sist sommer.

Kvinesdal Seniordans 26. mai i idrettshallen, Kvinesdal,

Domkirken SD og Onsdansen 9. juni på Tangen,

Vennesla Seniordans 16. juni på Vigeland hovedgård, Vennesla,

Lyngdal Seniordans 17. juli i Lyngdal sentrum

og Søgne Seniordans gruppe 1 og 2 11. august i Helleviga, Langenes.

Diverse:

Tur til Slette Strand, Danmark 23. - 25. okt.

50 norske dansere deltok på et dansetreff i Danmark

etter invitasjon fra dansk seniordans v/Aase Henningsen.

Det ble litt korte tidsfrister for påmelding og siden Danmarksturer alltid er populære,

var det en del som gjerne ville vært med som ikke fikk plass.

Tur til Bornholm

En gruppe dansere deltok på Seniordansetreff på Bornholm i mai. Turen var i privat regi.

Regionleder ønsker å besøke alle danseringene i regionen og har i 2015 besøkt 12 danseringer.

Kristiansand, 17.01.2016

Bjørg Staalesen Inger Flatestøl

Regionleder Sekretær

SENIORDANS NORGE

Region Sørlandet – org. nr. 996 421 155

Protokoll fra årsmøtet på Agder Folkehøgskole, Søgne, lørdag 27.02.16 kl. 10.30

 1. Åpning av årsmøtet

Regionleder Bjørg Staalesen ønsket velkommen til årsmøtet

og fortsatte deretter med navneopprop av deltagerne.

Det er nå 23 dansegrupper i regionen og 18 grupper var representert med 54 medlemmer.

De første dansegruppene på Sørlandet var i Songdalen som startet 19.01.1998 og Lyngdal 17.10.1999.

Regiondannelse ble gjort på Søgne videregående skole den 04.10.2002

hvor det ble enighet om å søke om å bli en egen region.

Region Sørlandet ble godkjent som egen region 27.12.2002.

 1. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Konstituering av årsmøtet

Regionleders forslag var som følger:

 • Håkon Halvorsen, Farsund velges til møteleder.

 • Inger Flatestøl, Vennesla velges til referent.

 • Lene Kjelvik og Rose Dunseth velges til å underskrive protokollen.

Forslaget ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Behandle og godkjenne styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest av regionleder og ble godkjent med følgende korrigeringer:

 • Basert på innbetalt kontingent for 2016 er det når 494 aktive dansere i region Sørlandet.

 • 6 dansere fra regionen deltok på Nordisk 2015 som ble arrangert i Østersund i august 2015.

 • Arrangører for dansetreff i hagen på Froland værk 1. mai 2015 var Froland ringen og Lillesand Seniordans.

 • Sommerdansen i Vennesla på Vigeland hovedgård ble arrangert 16. juni 2015.

Korrigert årsberetning vedlegges protokollen.

 1. Godkjenne årets regnskap

Regnskapet ble lest og kommentert av kasserer Harald Fosse.

Regnskapet ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Behandle innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 1. Behandle og godkjenne budsjett for 2016.

Budsjettet ble lest og enstemmig godkjent

med en kommentar fra kasserer Harald Fosse

om at tilbakeført kontingent fra Forbundet muligens er satt noe høyt

grunnet noe lavere medlemstall enn tidligere antatt.

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til styret i 2016 er som følger:

Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder Ikke på valg, 1 år igjen

Lillian Espedal, Froland, nestleder Ikke på valg, 1 år igjen

Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær Ikke på valg, 1 år igjen

Tore Bratten, Lillesand, kasserer Velges for 2 år

Kari Wetrhus Jensen, Søgne, styremedlem Velges for 2 år

Berit Espeland, Froland, varamedlem Ikke på valg, 1 år igjen

Alf Magnus Nilsen, Marnardal, varamedlem Velges for 2 år

Revisor: Kåre Dunseth, Vennesla Velges for 2 år

Valgkomite:

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad Ikke på valg, 1 år igjen

Inger Grande Kråkeland Velges for 2 år

Håkon Halvorsen, Farsund Velges for 2 år

Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til valg. Godkjent med akklamasjon.

Per Haarr, Vågsbygd og Anne Lise Schaldemose, Søgne som gikk ut av styret,

Harald Fosse, Lyngdal, kasserer som ikke ønsket gjenvalg og

Håkon Halvorsen, Farsund som i mange år har ledet årsmøtene på en bra måte,

ble takket med blomster og fine ord av regionleder Bjørg Staalesen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 11.10.

………………………………………………… ……………………………………………….

Referent: Inger Flatestøl

 

 

Møtereferat

Styremøte mandag 30.11.2015 kl. 11.00 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt.24, Kristiansand

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Anne Lise Schaldemose, Per Haarr, Tore Bratten,

Harald Fosse og Inger Flatestøl. Berit Espeland hadde meldt forfall.

I tillegg valgkomiteen v/ Berit Jærnes Lohne, Liv Marry Syvertsen og Kirsti Wasland Berntsen.

 

Saksliste:

 1. Kort referat fra Eiken, BUL-lokalet og Danmarkstur

Dansetreff i Eiken for Gjensidige gruppene ble arrangert 19. sept. med 40 deltagere.

Det ble et vellykket treff som viste at de nye gruppene er godt i gang og fungerer bra.

Flere har deltatt på kurs.

Seniordans, region Sørlandet var invitert til å vise noen danser på et treff i BUL-lokalet i regi av Vofo.

Vi stilte med en dansegruppe på 12.

En del andre grupper var også invitert, bl.a. kor og en annen dansegruppe, men få møtte opp.

Etter invitasjon fra Dansk Seniordans ble det arrangert en Danmarkstur fra 23. til 25. okt.

Det ble en vellykket tur med 50 deltagere.

Det ble korte tidsfrister for påmelding og styret har fått kritikk fordi dette førte til at en del grupper som

ikke hadde startet opp etter sommerferien,ikke rakk å melde seg på.

Styret beklager dette.

 1. Kurs

Vårens kurs står listet opp i Gladringen nr 42, på forbundets hjemmeside og vil også bli satt inn på regionens hjemmeside.

Det er også sendt ut kursinvitasjon til alle gruppelederne.

Nordisk kurs 2015 i Kristiansand den 19. febr. er allerede fulltegnet,

men styret vil prøve å få satt opp et ekstra kurs.( se under kurs på hjemmesiden)

 1. Budsjett 2016

Kasserer Harald Fosse la frem forslag til budsjett for 2016 basert på regnskapet pr. 30.11.15.

Forslaget ble gjennomgått og styret ga sin tilslutning til dette med små endringer.

 1. Høvåg Seniordans

Styret har mottatt beskjed om at Høvåg Seniordans legges ned fra nyttår.

 1. Nytt fra landsstyret

Ragnar Spiten har sagt opp sin stilling som leder av DMU og nytt DMU er valgt fra nyttår.

 1. Inspirasjonstreff/Årsmøte

Inspirasjonstreff blir arrangert fredag 26. og årsmøte lørdag 27. febr. 2016 på Agder Folkehøgskole i Søgne som tidligere.

Sett av datoene, mer info. senere.

 1. Lillehammer – landsstevne 2016

Landsstevnet blir fra fredag 3. juni til søndag 5. juni.

Buss fra Sørlandet blir som tidligere satt opp torsdag før stevnet begynner.

Program og påmeldingsskjema i Gladringen nr. 42. Mer info. kommer senere.

 1. Sommerdanser 2016

Sommerdanser er populært og oversikt vil bli sendt ut når gruppene har meldt fra om hvem som vil ha sommerdans.

Styret har allerede mottatt svar fra danseringen i Mandal som vil arrangere sommerdans tirsdag 9. august.

 1. Hjemmeside

Ved å gå inn på forbundets hjemmeside, seniordans.norge.no, velge web og Sørlandet får vi opp Regionens hjemmeside.

Her finner vi bl.a. oversikt over danseringer og møtereferat fra styremøtene i regionen.

 

Innlegg sendes til Tore Bratten som redigerer hjemmesiden –

 

mail adr.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  

 

 1. Oppvisningsgruppe

Det planlegges å starte en oppvisningsgruppe på ca. 20 dansere som kan øve inn del danser som er fine å vise frem.

Det bør velges danser som viser de forskjellige danseformene seniordansen består av,

som vanlig seniordans, linedans, rounds og sittedans.

 

 1. Gjenvisitt for danskene

Neste høst kan det bli aktuelt å invitere danskene til Norges besøk, styret kommer tilbake på saken etter hvert.

 

Eventuelt

Valg

Valgkomiteen deltok på styremøtet og la frem sin innstilling til nytt styre.

 

Rapporteringsskjema

Frist for innsending av rapporteringsskjema er 31.januar 2016.

Utfylt skjema sendes innen fristen til Regionleder Bjørg Staalesen, Holbergsgt. 24, 4614 Kristiansand.

 

Mail adr.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

NB! Styret ber om at gruppene påfører skjemaet dato for oppstart og stopp i vår- og høstsemesteret.

Det vil være til hjelp når aktiviteter skal planlegges.

 

Møtet ble avsluttet kl. 13.30.

03.12.2015

Inger Flatestøl

Referent  

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)