Årsmelding 2016 for SN Region Sørlandet

 

 

Generelt:

2016 har som tidligere vært et aktivt år med stor aktivitet i de fleste gruppene, men dessverre er det noen grupper som sliter med rekruttering av både ledere, instruktører og dansere. Etter hvert som de eldste som har vært med fra starten trekker seg tilbake, er det veldig viktig å jobbe for å få med nye.

Det er nå 22 aktive dansegrupper på Sørlandet og 482 aktive dansere.

 

Styret:

Regionstyret har i 2016 bestått av Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder, Lillian Espedal, Froland, nestleder, Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær, Tore Bratten, Lillesand, kasserer, Kari Wetrhus Jensen, Søgne, styremedlem, Alf Magnus Nilsen, Marnardal, varamedlem og Berit Espeland, Froland, varamedlem. Varamedlemmene deltar på styremøtene.

 

Revisor: Kåre Dunseth, Vennesla.

 

Valgkomite:

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad

Inger Kråkeland, Marnardal

Håkon Halvorsen, Farsund

 

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2016 i tillegg til inspirasjonstreff og årsmøte. Møtene har vært holdt hjemme hos regionleder Bjørg Staalesen i Kristiansand.

 

Regionledermøte og landsmøte ble arrangert 5. og 6. april på Thon Hotell Oslo Airport. Regionleder Bjørg Staalesen deltok på begge møtene og nestleder Lillian Espedal deltok på landsmøtet.

 

Inspirasjonstreff ble arrangert 26. februar med 52 deltagere på Agder Folkehøgskole i Søgne.

Årsmøte ble avholdt 27. februar med 54 representanter samme sted.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon ga støtte til inspirasjonstreffet i Søgne.

 

Kurs:

Linedans 1 - 12 deltagere, 20. januar.

Nordisk 2015 – 38 deltagere. Det var så mange påmeldt at kurset måtte settes opp to dager i februar.

Grunnkurs 2 – 9 deltagere, 20. og 21. mai.

Gult kurs – 9 deltagere, 9. og 10. september.

Block line kurs ble arrangert 26. november - 16 deltagere. Kurset var frigitt og kunne derfor settes opp med instruktører fra regionen.

På Internasjonal Seniordanskongress i Burgenland i Østerrike 23. – 28. mai deltok Kari Wetrhus Jensen, Rose og Kåre Dunseth.

 

 

Jubileer i regionen i 2016:

Søgne gruppe 1 – 15 år

Vennesla – 15 år

Domkirken – 15 år

Søgne gruppe 2 – 10 år

Froland – 10 år

Hisøy – 10 år

 

Sommerdanser:

  • 1. mai - Froland værk, Froland – Froland ringen og Lillesand Seniordans

  • 31. mai – Idrettshallen, Kvinesdal – Kvinesdal Seniordans

  • 14. juni – Vigeland Hovedgård, Vennesla – Vennesla Seniordans

  • 21. juni – Tresse v/festningen – Domkirken Seniordans og Onsdansen på Samsen

  • 27. juni – Grøntanlegget v/Ungdomsskolen, Marnardal – Marnar Seniordans

  • 22. juli – Stort telt i Lyngdal sentrum – Lyngdal Seniordans

  • 9. august – Idrettsbanen på «Speilen» v/Mandalshallen - Mandal Seniordans

  • 15. august – Hellevika, Søgne – Søgne Seniordans, begge gruppene

 

Landsstevnet på Lillehammer:

Landsstevnet på Lillehammer ble arrangert 3. – 5. juni. Det var 45 påmeldte fra regionen. Siden det er lang reisevei ble det som i tidligere år satt opp felles buss 2. juni, dagen før stevnet startet.

 

Eventuelt:

Det er dannet en oppvisningsgruppe med ca. 20 dansere i Kristiansands regionen.

 

Sittedans blir jevnlig arrangert på Søgne Omsorgsenter v/Anne Lise Schaldemose som har fått god hjelp av andre instruktører fra Søgne.

 

På Tjørsvågheimen sykehjem i Flekkefjord blir det arrangert sittedans annenhver fredag med ca. 15 deltagere hver gang. Fire seniordansere i Flekkefjord er instruktører og de har alle gått på to kurs i sittedans. Tiltaket har blitt veldig populært hos de eldre.

 

Regionlederen ønsker å besøke alle danseringene i regionene og har i 2015 og 2016 besøkt alle gruppene.

 

Det sto et fint innlegg om region Sørlandet i « Gladringen» for april. Sendt inn av regionleder Bjørg Staalesen.

 

Det var også et intervju med regionlederen 24. juni i Sørlandssendingen på NRK.

Begge deler god reklame for dansen og Sørlandet.

 

Kristiansand, 16.02.2017 Korrigert på årsmøtet 25.02.2017

 

 

 

Bjørg Staalesen Inger Flatestøl

Regionleder  


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)