SN – Region Sørlandet

 

 

Møtereferat

Styremøte mandag 3. april 2017 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt. 24, Kristiansand

 

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Tore Bratten, Kari Wetrhus Jensen, Alf Magnus Nilsen, Brit Bakken Ødegård og Inger Flatestøl

 

 

Saksliste:

 

Gjennomgang av referat fra styremøtet 28.11.2016

Referatet ble gjennomgått og godkjent.

 

Arbeidsfordeling i styret

Bjørg Staalesen, regionleder

Lillian Espedal, nestleder

Inger Flatestøl, sekretær

Tore Bratten, kasserer

Kari Wetrhus Jensen, kurs

Alf Magnus Nilsen og Brit Bakken Ødegård , turer og fester

Evaluering av inspirasjonstreff/årsmøte

Styret har mottatt positive tilbakemeldinger på både inspirasjonstreffet og årsmøtet/medlemsmøtet. Det var likevel noen som overnattet som reagerte på at det var vanskelig å få ro til å sove fordi det var mye uro til langt på natt. Det var ingen steder å oppholde seg unntatt i gangen og på rommene, så styret vil sjekke om det kan være mulig å disponere kjellerstua for senere arrangementer. Styret oppfordrer likevel deltagerne til å vise hensyn når det gjelder nattero.

 

Det kom også tilbakemelding på at innbydelsen til inspirasjonstreffet kunne misforstås vedr. betaling. Det må komme tydelig frem at prisen gjelder inspirasjonstreffet inkludert middag.

 

Dansens dager og sommerdanser 2017

Her kommer oppdatert oversikt:

Dansens dager blir markert på torvet på Tangvall i Søgne 25. april kl. 11.00-13.00

Sommerdanser:

Kvinesdal Seniordans – 31. mai kl. 16.00 i Idrettshallen

Vennesla Seniordans – 6. juni kl. 16.00-18.00. Værforbehold

NB! Dansen blir i Vennesla Sentrum ved Kulturhuset

Domkirken/Onsdansen – 20. juni kl. 17.00-19.00 på Tangen, Kristiansand

Lyngdal Seniordans – 14. juli kl. 18.00

Mandal Seniordans – 8 august kl. 11.00-13.00 i Turnhallen

Søgne Seniordans – 15. august kl. 15.00-17.00 i Hellevika, Søgne

 

Dansegruppefolderen

Dansegruppefolderen er oppdatert og sendt ut til dansegruppene. Dessverre viste det seg at gammel logo var brukt. Feilen er nå rettet og folderen blir sendt ut på nytt.

 

Kurs i nedlasting av musikk

Det planlegges et kurs til høsten i nedlasting av musikk. Tore Bratten og Alf Magnus Nilsen blir kurslærere. Innbydelse vil bli sendt ut.

 

Dansegalla/fest

Styret jobber med å få til en ny dansegalla/fest til høsten, sannsynligvis i oktober/november. Mer informasjon senere.

 

Instruktørtreff

Det planlegges også et instruktørtreff hvor instruktører fra regionen kan møtes for å danse og øve på danser fra kursene. Styret jobber med å finne et sted som gir akseptabel kjørelenge for de fleste i regionen. Mer informasjon senere.

 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon (Vofo)

Det avholdes årsmøte 20. april. Regionleder Bjørg Staalesen deltar.

 

 

Eventuelt

Regionledermøte/landsmøte 24. og 25. april

Regionleder Bjørg Staalesen vil delta på regionledermøte 24. april.

På landsmøtet 25. april vil Bjørg Staalesen og Inger Flatestøl delta.

 

Info. fra SN/DMU

Ny pris på kjøregodtgjørelse: kr 3,50/km fra 1.1.2017. Beløpet er skattefritt.

Dansere som begynner etter 1. mai betaler ikke kontingent til SN for inneværende år.

 

 

Styremøtet ble avsluttet kl. 13.30.

 

Referent: Inger Flatestøl

06.04.2017

 


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)