Møtereferat

Styremøte mandag 30.11.2015 kl. 11.00 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt.24, Kristiansand

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Anne Lise Schaldemose, Per Haarr, Tore Bratten,

Harald Fosse og Inger Flatestøl. Berit Espeland hadde meldt forfall.

I tillegg valgkomiteen v/ Berit Jærnes Lohne, Liv Marry Syvertsen og Kirsti Wasland Berntsen.

 

Saksliste:

 1. Kort referat fra Eiken, BUL-lokalet og Danmarkstur

Dansetreff i Eiken for Gjensidige gruppene ble arrangert 19. sept. med 40 deltagere.

Det ble et vellykket treff som viste at de nye gruppene er godt i gang og fungerer bra.

Flere har deltatt på kurs.

Seniordans, region Sørlandet var invitert til å vise noen danser på et treff i BUL-lokalet i regi av Vofo.

Vi stilte med en dansegruppe på 12.

En del andre grupper var også invitert, bl.a. kor og en annen dansegruppe, men få møtte opp.

Etter invitasjon fra Dansk Seniordans ble det arrangert en Danmarkstur fra 23. til 25. okt.

Det ble en vellykket tur med 50 deltagere.

Det ble korte tidsfrister for påmelding og styret har fått kritikk fordi dette førte til at en del grupper som

ikke hadde startet opp etter sommerferien,ikke rakk å melde seg på.

Styret beklager dette.

 1. Kurs

Vårens kurs står listet opp i Gladringen nr 42, på forbundets hjemmeside og vil også bli satt inn på regionens hjemmeside.

Det er også sendt ut kursinvitasjon til alle gruppelederne.

Nordisk kurs 2015 i Kristiansand den 19. febr. er allerede fulltegnet,

men styret vil prøve å få satt opp et ekstra kurs.( se under kurs på hjemmesiden)

 1. Budsjett 2016

Kasserer Harald Fosse la frem forslag til budsjett for 2016 basert på regnskapet pr. 30.11.15.

Forslaget ble gjennomgått og styret ga sin tilslutning til dette med små endringer.

 1. Høvåg Seniordans

Styret har mottatt beskjed om at Høvåg Seniordans legges ned fra nyttår.

 1. Nytt fra landsstyret

Ragnar Spiten har sagt opp sin stilling som leder av DMU og nytt DMU er valgt fra nyttår.

 1. Inspirasjonstreff/Årsmøte

Inspirasjonstreff blir arrangert fredag 26. og årsmøte lørdag 27. febr. 2016 på Agder Folkehøgskole i Søgne som tidligere.

Sett av datoene, mer info. senere.

 1. Lillehammer – landsstevne 2016

Landsstevnet blir fra fredag 3. juni til søndag 5. juni.

Buss fra Sørlandet blir som tidligere satt opp torsdag før stevnet begynner.

Program og påmeldingsskjema i Gladringen nr. 42. Mer info. kommer senere.

 1. Sommerdanser 2016

Sommerdanser er populært og oversikt vil bli sendt ut når gruppene har meldt fra om hvem som vil ha sommerdans.

Styret har allerede mottatt svar fra danseringen i Mandal som vil arrangere sommerdans tirsdag 9. august.

 1. Hjemmeside

Ved å gå inn på forbundets hjemmeside, seniordans.norge.no, velge web og Sørlandet får vi opp Regionens hjemmeside.

Her finner vi bl.a. oversikt over danseringer og møtereferat fra styremøtene i regionen.

 

Innlegg sendes til Tore Bratten som redigerer hjemmesiden –

 

mail adr.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  

 

 1. Oppvisningsgruppe

Det planlegges å starte en oppvisningsgruppe på ca. 20 dansere som kan øve inn del danser som er fine å vise frem.

Det bør velges danser som viser de forskjellige danseformene seniordansen består av,

som vanlig seniordans, linedans, rounds og sittedans.

 

 1. Gjenvisitt for danskene

Neste høst kan det bli aktuelt å invitere danskene til Norges besøk, styret kommer tilbake på saken etter hvert.

 

Eventuelt

Valg

Valgkomiteen deltok på styremøtet og la frem sin innstilling til nytt styre.

 

Rapporteringsskjema

Frist for innsending av rapporteringsskjema er 31.januar 2016.

Utfylt skjema sendes innen fristen til Regionleder Bjørg Staalesen, Holbergsgt. 24, 4614 Kristiansand.

 

Mail adr.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

NB! Styret ber om at gruppene påfører skjemaet dato for oppstart og stopp i vår- og høstsemesteret.

Det vil være til hjelp når aktiviteter skal planlegges.

 

Møtet ble avsluttet kl. 13.30.

03.12.2015

Inger Flatestøl

Referent  


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)