Seniordans Norge - Region Sørlandet

ÅRSMELDING 2015 Korrigert på årsmøtet 27.02.2016

Generelt:

2015 har som tidligere vært aktivt og med stor aktivitet i de fleste gruppene,

men dessverre er det noen grupper som sliter med rekruttering av både ledere, instruktører og dansere.

Etter hvert som de eldste som har vært med fra starten, trekker seg tilbake, er det veldig viktig å jobbe for å få med nye.

Det er nå 23 aktive dansegrupper på Sørlandet og 494 aktive dansere. Høvåg Seniordans ble lagt ned høsten 2015.

Styret:

Regionstyret har i 2015 bestått av Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder,

Lillian Espedal, Froland, nestleder, Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær, Per Haarr, Vågsbygd,

styremedlem, Anne Lise Schaldemose, Søgne, styremedlem, Berit Espeland, Froland,

varamedlem, Tore Bratten, Lillesand, varamedlem. Varamedlemmene deltar på styremøtene.

Kasserer: Harald Fosse, Lyngdal, deltar på styremøtene, men skjøtter sine verv utenfor styret.

Revisor: Håkon Halvorsen, Farsund

Valgkomite:

Berit Jærnes Lohne, Søgne

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad

Liv Marry Syvertsen, Lyngdal

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2015 i tillegg til inspirasjonstreff og årsmøte.

Møtene har vært holdt hjemme hos regionleder Bjørg Staalesen i Kristiansand.

Regionlederkonferanse 12. – 13. mars på Gardermoen – deltager Bjørg Staalesen.

Kurs:

Flg. kurs har blitt arrangert i løpet av året på Kongens senter i Kr.sand:

Grunnkurs 2, 6. – 7. mars. Grunnkurs 4, 10. – 11. mars og Grunnkurs 1, 11. - 12. sept.

Regionen arrangerte samlinger med danser fra Int. 2000, 29. august og Nordisk 2003, 26. september.

Nordisk 2015 ble arrangert i Østersund i august. 6 dansere fra regionen deltok.

Dansetreff i Eiken:

19. sept. arrangerte styret i regionen et dansetreff i Eiken.

Regionen mottok kr 5000,- fra Vest Agder fylke til treffet.

De tre nye gruppene i Sirdal, Åseral/Byremo og Evje var spesielt invitert.

I tillegg var en del andre dansere tilstede, totalt møtte 40 dansere.

Flere instruktører delte på å lede dansen og instruktører fra de nye gruppene imponerte.

De hadde blitt svært flinke på kort tid. Det ble et vellykket treff.

VOFO – Voksenopplæringsforbundet:

Seniordans Sørlandet var invitert til å ha en stand 7. nov.

på et møte i Kristiansand arrangert av VOFO i Agder.

Oppgaven var å fortelle om seniordansen og en dansegruppe med 12 dansere var med og viste noen danser.

10 års jubileum:

Lillesand Seniordans feiret 10 års jubileum 7. august på Birkeland Folkehøgskole.

Alle danserne i regionen ble invitert og det ble en fin fest med ca. 150 deltagere.

Dansens dag:

Dansens dag ble markert på torvet i Kristiansand 24. april.

Mange møtte opp for å være med å danse.

Instruktører: Kari W. Jensen, Inger Grande Kråkeland, Rose Dunseth og Bjørg Staalesen.

Dansens dag/sommertreff ble også markert med et dansetreff i hagen på Froland værk 1. mai.

70 dansere møtte opp. Arrangør: Froland ringen og Lillesand Seniordans.

Sommerdanser:

Det ble arrangert 5 sommerdanser sist sommer.

Kvinesdal Seniordans 26. mai i idrettshallen, Kvinesdal,

Domkirken SD og Onsdansen 9. juni på Tangen,

Vennesla Seniordans 16. juni på Vigeland hovedgård, Vennesla,

Lyngdal Seniordans 17. juli i Lyngdal sentrum

og Søgne Seniordans gruppe 1 og 2 11. august i Helleviga, Langenes.

Diverse:

Tur til Slette Strand, Danmark 23. - 25. okt.

50 norske dansere deltok på et dansetreff i Danmark

etter invitasjon fra dansk seniordans v/Aase Henningsen.

Det ble litt korte tidsfrister for påmelding og siden Danmarksturer alltid er populære,

var det en del som gjerne ville vært med som ikke fikk plass.

Tur til Bornholm

En gruppe dansere deltok på Seniordansetreff på Bornholm i mai. Turen var i privat regi.

Regionleder ønsker å besøke alle danseringene i regionen og har i 2015 besøkt 12 danseringer.

Kristiansand, 17.01.2016

Bjørg Staalesen Inger Flatestøl

Regionleder Sekretær


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)