Medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet i Søgne 27. februar 2016

Følgende saker ble tatt opp:

  1. Dansens dager 2016

Dansens dager er fra 29. april til 1. mai.

Det har blitt tradisjon å markere dagen med danseoppvisning på torvet i Kristiansand,

men i år er torvet stengt p.g.a. bygging av parkeringshus.

Styret får jobbe med å finne en alternativ løsning. I Froland blir det danseoppvisning 1. mai.

  1. Landstevne på Lillehammer 2016

Det blir landsstevne på Lillehammer fra 3. – 5. juni.

Det er 45 påmeldte og det blir satt opp buss fra Sørlandet 2. juni, som vanlig dagen før stevnet starter.

  1. Sommerdanser

Flere dansegrupper har allerede meldt fra om at de ønsker å arrangere sommerdans.

Om flere ønsker å arrangere dans er det bare å gi beskjed til styret. Disse er satt opp til nå:

  • Kvinesdal Seniordans – 31. mai kl. 17.00

  • Vennesla Seniordans – 14. juni kl. 18.30

  • Lyngdal Seniordans – 22. juli kl. 18.00

  • Mandal Seniordans – 9. august kl. 11.00

Mer informasjon kommer senere.

  1. Besøk av danske seniordansere

Etter invitasjon fra dansk seniordans var en gruppe dansere på besøk til Slette Strand i Danmark fra 23. – 25. okt. i fjor.

Danskene kan gjerne tenke seg en gjenvisitt til Sørlandet og styret vil jobbe med saken.

  1. Visningsgruppe

Det har lenge vært tenkt på å prøve å få til en visningsgruppe

. Det satses på en gruppe på 20 dansere som kan øve inn et fast danseprogram

og Vennesla Seniordans har tatt på seg oppgaven med å sette opp danseforslag.

Det er foreløpig tenkt en gruppe sentralt i Kristiansands området,

men styret tenker seg at det kan opprettes tilsvarende grupper i øst og vest.

  1. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Etter medlemsmøtet ble det tid til enda en danseøkt før dagen ble avsluttet med et nydelig lunsj måltid.

27.02.2016

Referent: Inger Flatestøl


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)