Møtereferat
Styremøte mandag 07.03.2016 kl. 11.00 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt.24, Kristiansand

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Tore Bratten, Kari Wetrhus Jensen, Berit Espeland, Alf Magnus Nilsen og Inger Flatestøl.

Saksliste:

1.Arbeidsfordeling i styret

Bjørg Staalesen, regionleder, Lillian Espedal, nestleder. Tore Bratten, kasserer og ansvar for hjemmeside. Inger Flatestøl, sekretær og ansvar for påmelding til årsmøte o.l. Kari Wetrhus Jensen, styremedlem og ansvar for kurs. Berit Espeland, varamedlem, påmelding til turer. Alf Magnus Nilsen, varamedlem, andre oppgaver.

 

Møtereferat

Styremøte mandag 07.03.2016 kl. 11.00 hos Bjørg Staalesen, Holbergsgt.24, Kristiansand

Tilstede: Bjørg Staalesen, Lillian Espedal, Tore Bratten, Kari Wetrhus Jensen, Berit Espeland, Alf Magnus Nilsen og Inger Flatestøl.

Saksliste:

  1. Arbeidsfordeling i styret

Bjørg Staalesen, regionleder, Lillian Espedal, nestleder. Tore Bratten, kasserer og ansvar for hjemmeside.

Inger Flatestøl, sekretær og ansvar for påmelding til årsmøte o.l. Kari Wetrhus Jensen, styremedlem og ansvar for kurs.

Berit Espeland, varamedlem, påmelding til turer. Alf Magnus Nilsen, varamedlem, andre oppgaver.

 

 

  1. Evaluering av årsmøte og inspirasjonstreff

Årsmøtet ble avviklet kvikt og greit uten problemer av noe slag. Det var ingen innkomne saker.

Når det gjelder inspirasjonstreffet har styret bare mottatt positive tilbakemeldinger,

noe som jo tyder på at det også denne gangen ble et vellykket arrangement.

  1. Brønnøysundregisteret

Nye styremedlemmer betyr at ny informasjon må sendes til Brønnøysundregisteret.

Skjema ble fylt ut på styremøtet og sendes inn sammen med protokoll fra årsmøtet.

  1. Kommende kurs

Grunnkurs 2, 8. og 9. april – dessverre få påmeldte så litt usikkert om kurset kan holdes.

Gult kurs – 9. og 10. september.

  1. Dansens dag/sommerdanser

Dansens dag blir ikke arrangert på torvet i Kristiansand i år p.g.a. anleggsarbeid,

men Froland-ringen og Lillesand Seniordans arrangerer dans 1. mai fra kl. 14.00-17.00 på Froland værk.

I tillegg vil flg. danseringer arrangere sommerdanser:

Kvinesdal Seniordans – 31. mai kl. 17.00

Vennesla Seniordans – 14. juni kl. 17.30 NB! Feil i klokkeslett i tidligere referat

Domkirken/Onsdansen – 21. juni kl. 17.00-19.00 i Tresse v/festningen

Marnar Seniordans – 27. juni kl. 16.30-19.00 på grøntanlegget v/Ungdomsskolen.

Ta av ved Øyslebø kirke og kjør noen hundre meter. Tlf. 464 30 799. Kan danse inne hvis regn.

Lyngdal Seniordans – 22. juli kl. 18.00

Mandal Seniordans – 9. august kl. 11.00-14.00

Søgne Seniordans – 15. august kl. 16.00.

Noter datoene, mer utfyllende informasjon kommer senere.

  1. Landsstevnet på Lillehammer

Det er 46 påmeldte denne gang, det betyr at alle får plass i en buss.

Prisen for buss og hotell er inkl. leie av danselokale torsdag kveld.

  1. Besøk av danske dansere

En gjenvisitt etter besøket i Danmark sist høst er ønsket av danskene.

Styret jobber med å prøve å få til et besøk basert på 2 overnattinger i oktober.

Bjørg Staalesen tar kontakt med danskene for å høre deres mening om saken.

  1. Regionledermøte/landsmøte i april

Det blir regionledermøte og landsmøte 5. og 6. april.

Regionleder Bjørg Staalesen deltar på begge møtene og nestleder Lillian Espedal deltar på landsmøtet.

  1. Tur til Savalen

Styret har mottatt ønske fra noen dansere om å gjenta turen til Savalen som ble populær blant deltagerne.

Siden det er landsstevne i år mener styret at turen bør utsettes, evt. også sjekke andre reisemål.

 

  1. Eventuelt

Det er besluttet av styret i Seniordans Norge for en god stund tilbake,

at det ikke lenger skal være aldersgrense hverken oppover eller nedover for å kunne delta på seniordans.

Likevel står aldersgrense på 55+ i studieplanene og informasjonen fra Studieforbundet Kunst og Kultur.

Møtet ble avsluttet kl. 13.00.

Referent: Inger Flatestøl

11.03.2016


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)