SN – Region Sørlandet
 
 
Møtereferat
Styremøte mandag 28. november 2016 hos Bjørg Staalesen,  Holbergsgt. 24, Kristiansand
 
Tilstede: Kirsti Wasland Berntsen fra valgkomiteen,  Bjørg Staalesen,
 Lillian Espedal,  Tore Bratten,  Kari Wetrhus Jensen, Berit Espeland, 
 Alf Magnus Nilsen og Inger Flatestøl fra styret.
 
 
Saksliste:
 
1. Gjennomgang av referat fra styremøtet 22.08.2016
Referatet ble gjennomgått og godkjent,
 men pkt. 4 – landsstevnet på Lillehammer 2016 -  må følges opp. 
  Regionen har ennå ikke  mottatt kr 2800,-
 som skulle tilbakebetales som kompensasjon for å ha fått feil dansesal med for liten plass. 
 Regionleder undersøker saken.  
 
2. Forslag fra valgkomiteen
Kirsti Wasland Berntsen deltok på deler av møtet 
 for å legge frem valgkomiteens  forslag til valg av nye styremedlemmer
 og hvem som er villige til å fortsette i styret. 
 
3. Kurs 
Grunnkurs 4 – 2 dagers kurs, 
 holdes 22. og 23. februar 2017 på Søgne Seniorsenter.
Kurset ISDC 2016,  1 dags kurs, 
 holdes 31.03.2017 på Kongens senter, Kristiansand.
Lørdag 27. november 2016  ble det holdt et  repetisjonskurs av
 Block line danser på Kongens senter med lokale instruktører. 
 Det ble et vellykket kurs med god oppslutning.
 
4. Oppvisningsgruppe
Det er opprettet en oppvisningsgruppe med ca. 20 dansere fra Kristiansandsområdet.
   Det er valgt ut en del danser og gruppen har øvd sammen
 og kan stille opp på kort varsel i nærområdet for å vise frem seniordans.
 
5. Gjenvisitt fra danskene
Det er planlagt besøk fra danske seniordansere som gjenvisitt etter siste besøk i Danmark fra Sørlandet.
  Besøket blir fra tirsdag 20.  til torsdag 22. juni
 og onsdagen vil dansere fra Sørlandet bli invitert til en sammenkomst
 med festmiddag på Birkeland folkehøgskole hvor danskene skal bo.   Mer info.   senere.
 
6. Lillehammer 2018
Landsstevnet i 2018 blir fra 31. mai til 3.6.2018.
  Danserne fra Sørlandet har i mange år bodd på samme hotell, 
 men hotellet er allerede fullbooket i denne perioden. 
 Styret har derfor fått reservert rom på Clarion Collection hotell Hammer sentralt i Lillehammer.
 
 
7. Inspirasjonstreff/Årsmøte
Inspirasjonstreff og årsmøtet i 2017 blir 24. og 25. februar.
 Utdanningsleder Anne Lise Gundersen er invitert til inspirasjonstreffet.
  Program for inspirasjonstreffet og innkalling til årsmøtet kommer senere.  
 
8. Budsjett 2017
Kasserer Tore Bratten la frem forslag til budsjett for 2017. 
 Forslaget ble gjennomgått og styret ga sin tilslutning til dette med små endringer.
 
9. Nytt fra landsstyret i SN
Det ble et overskudd fra landsstevnet på Lillehammer på kr 422.000.-   Halvparten er overført til SN.
Klistremerker til bil m/logo kr 100,- for 10 stk.  Ingen porto og eksp.gebyr.
Region- og landsmøte blir 25. april 2017 med bare en overnatting.
Musikken til Ringdanser 2015 er innspilt og blir klar i løpet av året.
Forslag til SN-styret fra enkeltmedlemmer og grupper skal sendes gjennom regionen.
Sittedansprosjektet skal opprettholdes. 
 Styret vurderer på om det på sikt er hensikstmessig å overføre det til andre aktører.
Rapportskjema fra gruppene sendes regionleder innen 31.01.2017
Husk å gi beskjed til kontoret i SN om avmelding til kurs.
 
10. Nye vedtekter fra SN
Styret har mottatt forslag til nye vedtekter for SN med korte svarfrister.
   Vedtektene er forslått tatt i bruk helt ned til gruppenivå. 
  Styret synes dette blir altfor omfattende og komplisert for gruppene 
og gir tilbakemelding om  dette til landsstyret.  
 Ellers er styret enige om at vedtektene kan godkjennes som foreslått.
 
11. Besvare spørsmål fra SN
Styret har også mottatt en del spørsmål fra landsstyret
 som ble diskutert og som regionleder gir tilbakemelding på.
 
12. Eventuelt
Alf Magnus Nilsen og Tore Bratten har utarbeidet informasjon om nedlasting av musikk for danseledere.
   Informasjonen vil bli sendt ut til alle gruppene.
Det er ikke lenger tilbud om månedens  dans som tidligere.
   Dette er et stort savn for mange og regionen gir beskjed om dette til landsstyret.
Ny pris på kjøregodtgjørelse:   kr 3,80/km fra 01.01.2016 – men er da skattefritt.
 
Styremøtet ble avsluttet kl. 14.00.
 
Referent:  Inger Flatestøl
01.12.2016
               
 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)