header-nordtrondelagx1020

 

Styret 2020

Det var ingen endringer på årsmøtet av styret for 2020

Disse vart valgt:

Kari Steen, Leksvik            Leder

Brynjar Lysfjord, Bindal      

Dagrun Gravbrøt, Sstod     

Aud Rotvik, Kolvereid         

Inger Munkeby

1. vararepr. Astid Melting, Mosvik

2. vararepr. Bodil Østerås, Stjørdal

Vi vil komme tilbake medmer info når styret har konstituert seg.

Vi takker for godt oppmøte på årsmøtet 2020 på Rørvik.

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD
Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 20. august 2018 

Møtte: Kari Steen, Aud Rotvik, Astrid Melting, Brynjar Lysfjord og Kristine G. Jønnum.
Meldt forfall: Dagrun Gravbrøt og Inger Munkeby.

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker: Fra Forbundet: SN-Landsstevnet 5.-7. juni 2020 på Lillehammer

Sakliste:
Sak 33/18 Godkjenning av referat fra styremøte 12. september 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 34/18 Evaluering av regionturen til Mosjøen
- Rommene var ok
- Lite mat, dårlig smak på mat på hotellet
- God og nok suppe i Harran.
- God og fin middag på Laksforsen
- Fin lørdag og godt vær i Mosjøen
- Flink guide Bjørg Olsrud
- Syk regionleder og utdanningsleder
- Meget god gjennomføring av dansene, til tross for syk Kristine.
- Ikke minst, tusen takk til dere danseledere som stilte opp og avlasta Kristine.

Sak 35/18 Swing, ring og andre ting ….

Vedtak: A) 3. november kl. 11.00-17.00 på Ottersøy, husleie kr. 900
Aud ordner det praktiske, mat, påmelding og gir beskjed til Kristine om påmelding
så snart som mulig grunnet bestilling av materiell.

Dagrun sender ut invitasjon til alle danseledere og ledere.
Dagrun tar og imot påmelding.

Kursavgifta betales til kasserer ved påmelding.

Vedtak: B) 10. november i Røyrvik. Der ordner de også sjøl med hus og servering.
Må ha kontakt med leder der om invitasjon mm.

Vedtak: C) 2. februar 2019 mulig på Jadarheim i Beitstad.

Sak 36/18 Danseledersamling lørdag 27. oktober kl. 09.00-17 på Sunnan Grendehus
Dagrun sender ut invitasjon og tar seg av det praktiske. Kursavgifta betales ved påmelding til kasserer.
Kristine håper og ønsker at danselederne stiller opp for å lage program for dagen.
Dette må presiseres i invitasjonen til samlinga.

Sak 37/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Levanger 19. september kl. 16.30 For tur står nå Meråker, Bindal, Verdal og Inderøy,

Sak 38/18 Eventuelt. Vedtak: A) 2. mars 2019, årsmøte. Vedtak: B) 3. mars kurs i Nordisk 2018

Neste møte: 17. oktober 2018 Referent: Kristine.

Nytt styre fra 24. mai 2018

Disse sitter fram til neste årsmøte som blir i mars 2019

 

Leder: Kari Steen, Leksvik

Sekretær: Dagrun Gravbrøt, Stod

Kasserer: Brynjar Lysfjord, Bindal

Styremedlem: Aud Rotvik, Kolvereid

Styremedlem: Inger Munkeby, Hegle

1. vara: Astrid Melting, Mosvik

 

Leder: Olav Guldberg, Steinkjer

Nestleder: Kari Steen, Leksvik

Sekretær:  Dagrun Gravbrøt, Stod

Kasserer: Brynjar Lysfjord, Bindal

Styremedlem: Aud Rotvik, Kolvereid

1. vara: Inger Munkeby, Hegle

2. vara: Astrid Melting, Mosvik

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)