header-sor-trondelagx1020

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte
mandag 22.10.2019 kl. 14.00-16.00

Oppmøte: Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Brynjar Lysfjord, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Frafall: Aud Rotvik og Bodil Østerås.

Møte / kurs / representasjon:
a) 15. okt. Kari og Kristine var på Ottersøy og hadde kurs i Swing i ring med 38 deltakere.
b) Kari har mottatt brev om Sittedansprosjektet fra SN om siste frist til å melde seg på. Dette er videresendt til gruppene.
c) Gjennomgang av referat fra styremøte i SN.

Referatsaker: Som over.

Sakliste:
Sak 36/19 Godkjenning av referat fra styremøte 23. sept. 2019
Vedtak: Godkjent med merknad om at det var 30 deltakere som deltok på kurs i Røyrvik, referatsak punkt c.

Sak 37/19 Invitasjon fra Trøndelag Sør 15.-16. februar 2020
Vedtak: Vi må takke nei til invitasjonen fordi vi har mange kursopplegg i samme periode. Kristine skal ha grunnkurs på Steinkjer samme helg.
14 dager etter har vi årsmøte med danseledersamling over ei helg. 15/03 er det ISDC-kurs. Dagrun skriver svar til Trøndelag Sør.

Sak 38/19 Besøke Meråker Seniordans
Vedtak: Meråkertur 19. november. Kari sjekker ut tidspunkt!

Sak 39/19 Årsmøte og Danseledersamling 29.02/01.03 - 2020
Vedtak: Sted er ikke avklart ennå, men vi satser på å holde årsmøte og danseledersamlinga i norddelen av fylket.
Programmet vil sjå omtrent slik ut: kl. 12.00 årsmøte, 14.00 lunsj,
kl. 15.00-17.00 dans. Kl. 19.00 middag, ca. kl. 21.00 dans.
Buss fra Steinkjer?

 

Sak 40/19 Eventuelt.
a) Evaluering av samlinga på Sunnan 19. oktober.
Vi registrerte at det er ønskelig med samling over to dager. Bra tema. Greit opplegg. Flinke danseledere.
b) Regionen har vedtatt å kjøpe inn bordfaner som gave til ringene som fyller 20 år. Viktig med beskjed fra ringene om når de feirer jubileum, slik at vi kan følge opp.
c) Regiontur: Dagrun lager forslag til budsjett til neste møte. Så må vi ha noen flere opplysninger fra Røyrvik. Kari har kontakten.
d) Leksvik SD låner vimpel og banner til stand.
e) 20-årsjubileum i Levanger SD 11. desember.

Neste møte blir mandag 25. november kl. 11 -13 i Skolegata.

 

Dagrun ref.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)