header-hordalandx1020

I 1999 ble det første kurs i seniordans holdt her i Bergen. Det var seniordansens høyt dekorerte «mor» Jytte Karlsson som var instruktør på kurset.

Kurset med 7 timer pr. dag ble holdt på Lærerhøgskolen på Landås og hadde 45 deltakere. Kursavgift inklusiv kursmateriale og lunsj var 300,- kr. Kursansvarlige var Hordaland idretts krets.

 

Etter dette kurset oppfordret Jytte Karlsson kursdeltakerne til å komme sammen og øve i løpet av sommeren. I 1999 ble det holdt 3 samlinger på Danckert Krohn seniorsenter – de første danseledersamlinger i Hordaland. På samlingene møtte ca. 20 opp – de fleste fra Bergens regionen, men også dansere fra Stord og Lindås.

 

Bergen Seniordansgruppe 1 startet 19. februar 2000, som første dansegruppe i Hordaland organisert i Forbundet Seniordans Norge –(FSN senere SN) – altså før SN region Hordaland var etablert.

Stifterne av Bergen Seniordansgruppe 1 er Nancy og Torleif Rognås og Signe Nilsen.

Bergen Seniordansgruppe 1 er den første selvstendige seniordansgruppe i Bergen.

 

På Danckert Krohn seniorsenterledet Hjørdis Killi en gruppe som danset folkedans og Solveig Straume ledet en gruppe som danset gammeldans . Etter at begge hadde deltatt på ovennevnte kurs i seniordans 19. – 20. juni 1999 flettet de gradvis seniordanser inn i dansesamlingene. Etter hvert som de gjennomgikk flere kurs i seniordans gikk begge mer og mer over til bare å danse seniordans.

Når SN region Hordaland var etablert i 2002 ble seniordansen på Danckert Krohn også medlem av FSN (senere SN)

 

Ruth Alfstad og Herman Birkeland deltok også på det første kurs 19.- 20. juni 1999.

De startet 1999 seniordans på Klosteret eldresenter.

 

Kvam seniordans ble stiftet høsten 2000 av at Martha Torill Strømme.  Gruppen var på 15 personer og danset i kjelleren i Holmetun i Øystese.  Det var Kvam seniordans som i april 2003 arrangerte det første regiontreff i Hordaland med over 250 deltakere.

 

Sotra Seniordans kom i gang sommaren / hausten 2000. Det var knoppskyting frå Senioruniversitetet Øygarden og Sotra (SØS). SØS var godt etablert og i fin drift. 

 Det var noen få personar i styret, inkludert Inger Johanne (Sangolt), som fann ut at når Bergen kunne få til seniordans ved Danckert Krohn (DK), så måtte vi klare det samme.

                                                                          

 

Slik det framgår av ovenstående startet noen få grupper opp etter kurset i 1999.

Fra sentralt hold ble Elin Nordbø oppnevnt som kontaktperson for Hordaland. Senere ble kontakten med Forbundet Seniordans Norge (nå Seniordans Norge) ivaretatt av et utvalg på 3 personer: Elin Nordbø, Aud Vebenstad og Oddborg Johannessen.

På et møte på Danckert Krohn Seniorsenter torsdag 3. oktober 2002 ble SN region Hordaland etablert og et styre oppnevnt. 21 medlemmer var til stede på møtet.

 

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)