header-hordalandx1020

Fredag 9. august 2019 i Fana Kulturhus.  Møtetid kl. 1000 - 1400

Desse møtte:  Leiar Bjørg H. Gravdal, nestleiar Berit Lerøen, styremedlemmene Ingeborg Backer, Bendte Larsen, og Solveig Reistad som medlem i Sigrunn Sivertsen sitt forfall.

I tillegg møtte utdanningsleiar Haldis S. Olsen. Arne Moe møtte til sak 8.

 

Fredag 7.juni 2019 på Kulturhuset Danckert Krohn. Møtetid kl. 1000 - 1400.

Desse møtte:  Leiar Bjørg H. Gravdal, nestleiar Berit Lerøen, styremedlemmene Ingeborg Backer, Bendte Larsen, Sigrunn Sivertsen, og 1. vara Solveig Reistad.

I tillegg møtte utdanningsleiar Haldis S. Olsen.

  

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),

2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Ikke tilstede: 1.varamedlem Bendte Larsen (BL)

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

 

Tilstede: Leder Bjørg H. Gravdal (BG), nestleder Berit Lerøen (BLe), kasserer Sigrunn Langeland (SL), sekretær Britt Øen (BØ), styremedlem Sigrunn Sivertsen (SS),  1.varamedlem Bendte Larsen (BL), 2.varamedlem Per Nerheim (PN) samt utdanningsleder Haldis S. Olsen

Leder ønsket velkommen til styremøtet, og gikk deretter over til sakslisten.

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)