header rogalandsorx1020

Årsmøtet for regionen Rogaland Sør vil bli avholdt på Fredheim i Klepp torsdag 20. februar 2020 kl. 17.00.

Hver ring kan stille med 2 representanter på årsmøtet.

Årsmøtepapirene vil bli sendt ut ca. 3 uker før årsmøtet.

Sett av datoen allerede.

 

Seniordans 2 farve

Den 19. november 2018 feiret Bryne Gladdans 20 år med seniordans.

Feiringen var på Sivdamsenteret der starten var for 20 år siden.

Ringen har flere flotte danseledere, Johanna Hauge i 13 år, Magnhild Torsteinsbø i 7 år.Nå er det Berit Irene Nærland og Astrid Holen som leder dansen videre.

Danserne har også vært på mange fine turer, bl.a. besøkt Time kommune sine 

vennskapskommuner i Danmark, Sverige og Finland.

dans1

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)