header-sognfjordanex1020

                                                                                                                                                       

Nok eit vellukka danseleiartreff på Borgja i Ålhus. Vel 60 danseleiarar deltok, under dyktig leiing av utdanningsleiar Gunn.

 

Vi dansa ei fin blanding av gamle travarar og nye, ukjende dansar. Gunn hadde laga oppskrift til dei nye dansane, slik at vi kan danse dei heime i ringane.

 

God mat var det og, både betasuppe og kaffi og kaker. Og så vart det tid til prat med gamle dansevener.

 

Vonar mange fekk ny inspirasjon til å stå på vidare som danseleiarar.

 

Lise

Askvoll 2019pdfMandag 18. februar hadde vi i Askvoll besøk av Gulen Seniordans. Atløy og Førdefjorden var også med, så til saman var vi 50 dansarar som møttes i Samfunnshallen i Askvoll kl. 13.00. Vi fekk god betasuppe, levert av Kroa. Dansarane frå Gulen tok ekspressbåten frå Bergen, difor måtte vi starte så tidleg.

Etter at suppa var fortært, var det tid til ein god time med seniordans, før det var tid for kaffipause. Kakene var laga av damene i seniordans. Karane tok seg av serveringa både av suppe og kaffi. Det vart også tid til litt program og allsong, før det vart meir seniordans. Vi dansa både nye og gamle dansar, instruksjonen gjekk på omgang. 

På kjøkenet var det Marvin, eine volontøren i Askvoll, som rydda og vaska opp etter oss.Takk for det.

Vi hadde ein veldig fin ettermiddag, det freistar til gjentakelse. Men nokre av gjestane skulle rekke båten, og tida går så altfor fort når vi har det kjekt.

 

Annemor. 

 

Seniordansarane i Askvoll har feira dei første 15 åra med stil!
seniordansarane AskvollAskvoll har eit godt og nært samarbeid med danseringane i nærliggande kommunar. Dei hadde invitert mange gjestar frå desse laga. Dessutan var ordføraren og regionsleiaren i Sogn og Fjordane Seniordans blant gjestane.

Laget fekk fortente helsingar og blomar, spesielt var Annemor framheva som ein framifra leiar som sto på for seniordansen.

Mat høyrer med på ei jubileumsfeiring, og her var det både betasuppe og eit rikhaldig kakebord.

Dansarar frå Askvoll og Førdefjorden synte oss at dei beherska innvikla korreografi der hode og kropp må spele på lag. Til slutt fekk alle vere med i dansen.

Eit vellukka jubileumsarrangement!

Kurs nummer 2 vart halde på  Førdehuset 3. november for

lokallagsleiarar og andre i

lokallagsstyra i Sunnfjord og Ytre Sogn. 

 

Programmet var sett opp likt med det første kurset, men ustabilt nett sette nokre grenser for kva vi fekk gjort.

 

Vonar likevel at

deltakarane fekk utbytte av kurset.

 

Då har vi att eitt kurs, det blir for lokallagsleiarar i seniordanselaga i Indre Sogn.

Regionstyret planlegg å få det til i vårsemesteret 2019.

 

 

Nok eit Seniordansetreff i regi av Seniordans Norge, region Sogn og Fjordane, er historie. 

 

Foto: Knut Osvoll 

2. - 4. oktober var 240 seniordansarar frå heile fylket  samla på Alexandra Hotell i Loen til seniordansetreff. Dyktige instruktørar leda dansen i fire salar, og det var nok å bryne seg på både for kroppen og hodet. På bildet ser du dansen i Loensalen, leda av Ragnar Spiten.

Om nokon ikkje fekk nok dans i løpet av dagen, var det mogleg med dans til levande musikk på kvelden. Den første kvelden fekk vi også trimma lattermusklane då Torstein Tvinnereim med tonefylgje underheldt med skjemt og litt alvor. Etterpå var det dans til tonar frå Taklo og Sjåstad, som også i år gleda oss med fengjande danserytmer. Andre kvelden stilte Eid Spelemannslag opp med 9 manns orkester!

Hoven seniordans

Onsdagen fekk dei som ville ete lunsj på Hoven, 1000 m.o.h. Sjølv om veret ikkje var det beste, var turen opp og ned med Loen Skylift ei oppleving. Dei som gjekk ut av restauranten fekk smake på vinteren. Med 15 cm nysnø var ikkje joggesko rette fottøyet.

Seniordans Norge, region Sogn og Fjordane har knappe 700 medlemmer, og meir enn tredelen deltok på dansetreffet. Flott hotell, god mat, men ikkje minst å treffe igjen dansevener frå heile fylket og få dansa i lag, prata og ledd ilag, gjer dansetreffa så populære. Vel møtt til nytt treff i Balestrand om eit år.

LiseTennebø, regionsleiar                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjølv om september har vore regnfull, stiller

seniordansarane fra Gloppen alltid opp.

Gloppen har eit av dei største seniordanselaga

i Sogn og Fjordane.

I år fyller dei 15 år. Gratulerer!

Også i år vart Dansens Dag arrangert i Askvoll.

Torsdag 09. august samlast ca 100 seniordansarar i samfunnshuset til felles seniordans. 

Dette er eit opplegg i Dalsfjordveka, og er eit samarbeid mellom danselaga i Gaular, Fjaler og Askvoll.

Det var også med dansarar frå Hyllestad, Florø, Førde og Naustdal.

Instruksjonen gjekk på omgang mellom arrangørlaga, og det fungerte fint.

Vi dansa mykje forskjellig, både heilt enkle dansar og litt meir krevjande. Så der var noko for alle.

Laget frå Dale hadde øvd inn ein dans frå Dansk 19 som dei viste i matpausen, og dei fekk velfortent aplaus.

Samfunnshuset stod for matsalget. I år var det betasuppe med brød til som stod på menyen. Kaffe og fleire sortar kake kunne vi også kjøpe.

I pausen las Margrethe eit dikt om dans, og eit lite stykke om å vere fornøgd med seg sjølv.

Frå Dagfinn fekk vi nokre stubbar og eit dikt frå Jakob Sande.

Litt allsong vart det også tid til.

Etter nok ei ykt med seniordans, vart dagen avslutta med litt gammaldans.

Ole Harry og Svein hadde med seg trekkspel, dei sytte for musikken. Så var nok ein fin Dansens Dag over, og som alltid når ein har det kjekt i lag, gjekk tida alt for fort . 

Annemor 


Her er datalærar Lars og  deltakarane på datakurset i Måløy.

På årsmøtet til Sogn og Fjordane Seniordans i februar kom det fram ønskje om leiarmøte/kurs i data for lagleiarar/andre i lokallagstyra.

Styret har arbeidd vidare med saka, og no er første kurset gjennomført.

Kurset vart halde i Måløy for lagleiarar/andre i lokallagsstyra frå Nordfjordregionen og Bremanger.

Regionstyret vonar å få til liknande kurs både i Sogn og i Sunnfjord til hausten.

På programmet står e-post, Heimesida til Seniordans Norge, Brønnøydundregisteret, Studieforbundet kultur og tradisjon og rekruttering til Seniordans. Og sjølvsagt mat og prat.

Med foto av dei blide kursdeltakarane ønskjer vi alle seniordansarar i regionen ein god sommar.

 

 

Seniordansarar frå Askvoll, Førdefjorden, Kyrkjebø, Viksdalen, Florø, Hyllestad, Naustdal, og Førde reiste i samla tropp til Gol der seniordans var målet for turen. Annemor arrangerte denne kjekke turen der me fekk treffe seniordansarar frå Gol.

Det er fjerde gangen turen går dit, der me vart godt mottekne. Hotellopphaldet med god mat og dans i fleire økter, fekk tida til å gå fort.Om kveden var det vanleg dans med hotellet sin blide musikar, som tydeleg såg ut til å vite kva musikk seniorane likte. Ein vellukka tur der alle kom seg vel heimatt. Takk til Annemor som står på og får dette til år etter år. 

 

  

Laurdag 14. april var det danseleiartreff på Borgja. Omlag 90 dansarar deltok.
Vi dansa i fire timar under Gunn si dyktige leiing. Men det vart også tid til betasuppe, kake og kaffi, og ein god prat med dansevener. Ein slik fin dag gjev inspirasjon til å stå på vidare for seniordansen.

 

Seniordans Kyrkjeb7.mars vitja Hyllestad Seniordans oss i Kyrkjebø Seniordans.

Hyllestad var godt representert, litt fråfall frå Kyrkjebø denne dagen av ulike årsaker.

Svært kjekt å få vitjing frå andre lag, og det vart ein kjekk ettermiddag/kveld.

Fjaler vitja oss 21. februar saman med Gaular Seniordans,

som me dansar fast med ein gong i månaden.

 

Helsing Kyrkjebø Seniordans

 

26.februar var ca 60 seniordansarar samla i Askvoll samfunnshus. Då hadde Askvoll og Førdefjorden seniordans invitert Viksdalen, Gaular, Fjaler og Atløy til ein hyggeleg ettermiddag. Vi hadde to danseykter, og ein matpause med gode smørbrød og kaker laga av seniordansarar. I matpausen fortalde Dagfinn historier og las frå Jacob Sande, Annemor las dikt. Song gjorde vi og. Instruksjonen i danseyktene tok Førdefjorden og Askvoll seg av. Ettermiddagen gjekk så alt for fort, slik den gjer i hyggeleg lag.

 

Helsing Askvoll seniordans

 

 

 

 

Foto: Knut Osvoll

Frå 4. til 6. oktober var i alt 275 dansarar frå heile fylket samla til det årlege dansetreffet i regi av Seniordans Norge, region Sogn og Fjordane. Og dansen gjekk livleg frå morgon til seine kveld. Her var det blide fjes dagen lang, og dei gjekk ikkje av vegen for å hive seg ut i alt frå vals, pols, linedans og tango til salsa og swing. Og hand- og fotarbeidet til WMCY og macarena blei gjort med liv og lyst. Det var og lagt inn tid til kulturturar, så dei som ville kunne få med seg byvandring langs Jølstra, besøk på Sunnfjord museum, Kunsmuseet, eller sjå på utsmykkinga i Førde kyrkje. Om kveldane var det underhaldning med både alvor og humoristiske innslag, og setningar som " eg har ikkje ledd så godt på lenge" og  "dette  er det kjekkaste eg har vore med på", var ærleg meint. Førde Seniordans, som hadde fått ansvaret for dei kulturelle innslaga, flinke instruktørar, 17 i alt, og gode underhaldarar og spelemenn må ta mesteparten av æra for det.

Gunvor

 

Torsdag 10. august var det Dansens Dag i Askvoll. Det har vorte tradisjon at torsdagen i Dalsfjordveka står dans på programmet. Det er seniordanselaga i kommunane Askvoll, Fjaler og Gaular som står for dette. Også i år var det ordføraren  i Askvoll, Frida Melvær, som ynskte velkommen. Tilsaman var vi nær innpå 100 dansarar. I tillegg til dansarar frå seniordanselaga i Hyllestad, Kyrkjebø, Florø og Naustdal, fekk vi besøk av åtte dansarar frå Gol. Dei dansa også Hallingspringar, og dei hadde på Hallingbunad, så det vart eit ekstra fint innslag. Etter seniordans, matykt med diktopplesing og historier, tok Svein og Ole fram trekkspela sine, sette seg midt på golvet og spelte fin dansemusikk som vi kunne svinge oss etter. Nok ein vellukka Dansens Dag.  

Annemor.                                                                                                                                        

Askvoll dansens dag

 

 

Tur til GolOgså i år hadde vi ein svært hyggeleg tur til Gol 29. - 31. mai.

Askvoll seniordans stod som arrangør av turen, og dansarar frå fleire nabolag vart med.

40 danseglade sunnfjordingar møtte like mange danseglade på Gol.

Der var også med nokre dansarar frå Geilo og Ål.

"Dette har blitt ein tradisjon", sa leiaren i Gol seniordans, Thor Alf Tollefsrud, då han ynskte oss velkomne.

Og velkomne følte vi oss frå fyrste stund.

Tirsdagen var det dans heile dagen, berre tid til matpause. Instruksjonen gjekk på omgang mellom laga. 

Om kvelden var det nokre frå Gol som viste oss Hallingspringar,

og etter middagen var det dans til hotellets orkester.

Onsdagen var det på nytt seniordans til lunsj og heimreise, med ein særdeles lattermild sjåfør.

Ein veldig hyggeleg tur frå først til sist.

Annemor

 

 

Gloppen seniordans

 

Gloppen Seniordans inviterte også i år breimingane til sommaravslutning i teltet i hotellhagen.

Sol og varme, god mat og mykje dans gjorde det til ein strålande sommardans.

 

 29.april seniordans 50Foto: Knut Osvoll

 

Over 50 danseleiarar var deltakarar på danseleiartreffet 29. april 2017.

Regionsstyret var for første gang ansvarleg for treffet.

Evalueringa var positiv. Mykje skryt av Borgja som stad for treffet, god dansesal midt i fylket.

Ikkje minst fekk Gunn mykje ros for måten ho instruerte på. God mat, og  kjekt å treffast var det også. 

 

Den 18. og 19. mars møttes nesten 50 danseledere til kurs på Borgja i Ålhus.

Gunn var en utmerket læremester i Internasjonale danser (ISDC 2016).

Vi lærte mange flotte nye danser, og nå er danseledere i full gang med å dele den nye kunnskapen med danseringer rundt om i fylket.

                             

jeg p Astruptunet

                         

    Hjelp! 

Jeg er valgt som webredaktør for heimesida til

Sogn og Fjordane seniordans.

Dersom dere har bilder/stoff dere vil ha inn på heimesida, så send det til meg.

e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jeg legger ut referat fra styremøter, litt om kurs og danseledermøter, og ellers det jeg får tilsendt fra seniordanselag i regionen vår. 

 

Lise Tennebø - webredaktør for Heimesida til SN region Sogn og Fjordane.

 

Lærdal Seniordans iinviterte til 10-årsjubileum 1. desember.

Storstova på Lærdalsøyri skule var fint pynta, og maten var utsøkt god. Dansarar frå Lærdal og Årdal, regionleiaren med fylgje og Berit, som starta dansegruppa, var gjester. Berit kom heilt frå Oslo for å treffe dansevenene i Lærdal. Jakob leia oss gjennom eit triveleg program med sjølvskriven song av Anna, trekkspelmusikk med Audun og historikk ved Kari. Danse fekk vi også. I dag har det vore ein god reportasje i Porten, nettavisa i Årdal.

Takk til styret for ei fin markering.

Her ser de styret og instruktørane i jubileumsåret.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)