header-sognfjordanex1020


Her er datalærar Lars og  deltakarane på datakurset i Måløy.

På årsmøtet til Sogn og Fjordane Seniordans i februar kom det fram ønskje om leiarmøte/kurs i data for lagleiarar/andre i lokallagstyra.

Styret har arbeidd vidare med saka, og no er første kurset gjennomført.

Kurset vart halde i Måløy for lagleiarar/andre i lokallagsstyra frå Nordfjordregionen og Bremanger.

Regionstyret vonar å få til liknande kurs både i Sogn og i Sunnfjord til hausten.

På programmet står e-post, Heimesida til Seniordans Norge, Brønnøydundregisteret, Studieforbundet kultur og tradisjon og rekruttering til Seniordans. Og sjølvsagt mat og prat.

Med foto av dei blide kursdeltakarane ønskjer vi alle seniordansarar i regionen ein god sommar.

 

 


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)