header-sognfjordanex1020

Kurs nummer 2 vart halde på  Førdehuset 3. november for

lokallagsleiarar og andre i

lokallagsstyra i Sunnfjord og Ytre Sogn. 

 

Programmet var sett opp likt med det første kurset, men ustabilt nett sette nokre grenser for kva vi fekk gjort.

 

Vonar likevel at

deltakarane fekk utbytte av kurset.

 

Då har vi att eitt kurs, det blir for lokallagsleiarar i seniordanselaga i Indre Sogn.

Regionstyret planlegg å få det til i vårsemesteret 2019.

 

 


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)