header-sognfjordanex1020

Sak 12/2015 Orientering om kurs 2015 og 2016

Sitjedanskurs vert ikkje annonsert i Gladringen.

Grunnkurs del 1: 7.- 8. februar 2015

Grunnkurs del 2: 25.- 26. april 2015

Grunnkurs del 3: 19.-20. september 2015

Grunnkurs del 4: 31. oktober til 1. november 2015

Nordisk 2009: 30.- 31. januar 2016

Round dances: 20. – 21. februar 2016

Nordisk 2015: 9. april 2016


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)